• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus

29.6.2017 15:00

 

KUULUTUS

 

Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan 27.6.2017 tarkastettu pöytäkirja siihen liittyvine muutoksenhakuohjeineen asetetaan yleisesti nähtäväksi 30.6.2017 Rovaniemen kaupungin verkkosivuille

http://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Tekninen_lautakunta/Kokous_2762017

sekä kaupungin kirjaamoon, Hallituskatu 7, 2 krs.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

 

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA

 

Rovaniemellä 29.6.2017