• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus

12.1.2010 15:45

Tiehallinnon keskushallinto on 17.12.2009 hyväksynyt päätöksellään 12390/2007/30/13 tiesuunnitelman Maantie 933, kevyen liikenteen väylä välillä Häkinvaara - Valajaskoski, Rovaniemi.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä 30 päivää 13.1.2010 – 12.2.2010 Rovaniemen kaupungissa palvelukeskus Osviitassa, osoitteessa Rovakatu 2 sen aukioloaikoina, ma – pe klo 9.00 – 16.00.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY) investointivastaava Keijo Heikkilä, puh. 0400-290242. Jäljennöksen Tiehallinnon keskushallinnon hyväksymispäätöksestä ja suunnitelmapiirustuksista voi tilata puhelimella 0400-290242 / Keijo Heikkilä tai osoitteella: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Hallituskatu 5 C, 96100 Rovaniemi.

Rovaniemi 8.1.2010
ROVANIEMEN KAUPUNKI
Tekniset palvelut