• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus

22.3.2013 8:00

KUULUTUS

MRL 133 §:n ja MRA 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitos on jättänyt MRL 125 §:n mukaisen rakennuslupahakemuksen, joka koskee Lappia-talon restauroivaa peruskorjausta ja laajennusta. Rakennuspaikka sijaitsee Rovaniemen kaupungin osassa nro 1, korttelissa 39, tontilla nro 6, os. Jorma Etontie 8, 96200 Rovaniemi.

Hanketta koskeva suunnitelma on nähtävänä Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnassa, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi, jonne osalliset voivat jättää huomautuksensa hakemuksesta 10.4.2013 klo 15.00 mennessä.

Hakemukseen liittyviä tarkempia tietoja saa Rovaniemen kaupungin rakennusvalvonnasta, rakennustarkastaja puh. 050-361 0379 tai toimistoinsinööri 050-590 7449.

Rovaniemellä 21.3.2013

ROVANIEMEN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA