Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kuulutus ympäristölupahakemuksesta maankaatopaikan perustamiseen Rovaniemen kaupungin Alakorkalossa
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta maankaatopaikan perustamiseen Rovaniemen kaupungin Alakorkalossa

15.3.2019 8:00

Hakija

Lapin Kuljetus Oy

Pappilantie 108

96300 Rovaniemi

 

Toiminnan pääpiirteinen kuvaus

Lapin Kuljetus Oy hakee ympäristölupaa maankaatopaikalle Rovaniemen kaupungin Alakorkalossa kiinteistöllä Mäkihirttiö 698-401-15-55. Hakijalla on hallinnassaan kyseiseen tarkoitukseen kiinteistöllä n. 5,3 ha vuokra-alue. Alue on metsämaata ja ko. paikan välittömässä läheisyydessä on muitakin vastaavia toimintoja. 

Alueelle on tarkoitus läjittää toiminnanharjoittajan normaalitoiminnassa syntyvää loppusijoitettavaa puhdasta kaivuumaata sekä kiviä ja turvetta, keskimäärin 35 000 t vuodessa, maksimissaan 49 000 t vuodessa. Loppusijoitettavien maa-ainesten kokonaismäärä on maksimissaan 630 000 t / 315 000 m3 . Lisäksi alueelle voidaan välivarastoida kantoja aumoihin läjitettynä korkeintaan 500 t vuodessa.     

Maankaatopaikan toiminnalle haetaan lupaa arkipäivisin klo 7.00 – 22.00 ja viikonloppuisin klo 8.00 – 16.00.

 

Arvio ympäristövaikutuksista 

Maa-ainesten kuljetuksesta ja levityksestä syntyy jonkin verran melua ja pölyä. Tarvittaessa pölyämistä estetään kastelulla. Haitallisia vaikutuksia alueen maaperään tai pinta/pohjavesiin ei ole odotettavissa, alueelle sijoitetaan vain puhtaita kaivuumaita. Lähimmät asuinalueet sijaitsevat n. 1,5 kilometrin etäisyydellä joten toiminnalla ei ole vaikutusta asumisviihtyvyyteen.

 

Asiakirjojen nähtävillä pito

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 15.3.– 16.4.2019 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus / Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25 (2 krs.) viraston aukioloaikoina.

 

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on mahdollisuus jättää asiasta muistutus. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle viimeistään 16.4.2019 viraston aukioloaikana (os. Rovaniemen kaupunki, ympäristölautakunta Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI.

 

Lisätietoja tarvittaessa

Ympäristötarkastaja Harri Katainen

Puh. 016 322 2120 , 050 3661430

etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

 

Kuuluttaja

Ympäristölautakunta