Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kuulutus moottorikelkkailureittisuunnitelmasta välille Sinettä-Marraskoski, Rovaniemi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus moottorikelkkailureittisuunnitelmasta välille Sinettä-Marraskoski, Rovaniemi

11.2.2019 8:00

Asia

Maastoliikennelain (1710/1995) 15 §:n mukaisen moottorikelkkailun reittisuunnitelman ja reitin pitäjän hyväksyminen.

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö on toimittanut Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi moottorikelkkailun reittisuunnitelman välille Sinettä - Marraskoski. Reitin pitäjäksi esitetään Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikköä.

Reitin kuvaus

Maa-alueille suunnitellun reitin pituus on 16 km ja se sijoittuu pääasiassa yksityismaille. Reittiosuus on osa moottorikelkkailun runkoreittiä Mellavaara - Lohiniva. Suunnitelman mukainen reittilinjaus alkaa Sinetän kylästä Pellontien pohjoispuolelta kohdassa, jossa kelkkaura Ounasjoelta Palojärvelle ylittää sähkölinjan. Reitti noudattelee pääasiassa Fingrid Oy:n sähkölinjaa pohjoiseen. Reitti poikkeaa sähkölinjalta Myllykiviselässä kiertäen porotalouskäytössä olevan ruokintapaikan sähkölinjan länsipuolelta. Luonuajoen kohdalla reitti poikkeaa sähkölinjalta kiertäen Luonuajoen mutkan. Joen ylityksen jälkeen reitti ohittaa liityntäuran Tapionkylään. Reitti ylittää Tuhnajantien sähkölinjojen keskeltä ja jatkuu sähkölinjaa pitkin pohjoiseen. Ruutinkankaalla reitti poikkeaa sähkölinjalta ja kiertää pohjavesialueen lännen puolelta. Mukkajärventien ylitys tapahtuu sähkölinjojen keskellä. Reitti päättyy Marrasjoelle.


Asiakirjojen nähtävilläolo

Reittisuunnitelman asiakirjat pidetään nähtävänä 11.- 25.2.2019 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus / Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25 (2 krs.) viraston aukioloaikoina.

Muistutukset ja mielipiteiden esittäminen

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on mahdollisuus jättää asiasta muistutuksia. Muilla on mahdollisuus ilmaista asiasta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti 25.2.2019 mennessä osoitteella Rovaniemen kaupunki, Ympäristövalvonta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi tai sähköpostitse kirjaamo@rovaniemi.fi.

Lisätiedot

Lisätietoja reittisuunnitelman sisällöstä antaa metsätalousinsinööri Kari Lukkarinen, p. 0400 695 1012, kari.lukkarinen@rovaniemi.fi ja reitin hyväksymismenettelystä ympäristötarkastaja Sannamari Pehkonen, puh. 050 430 3082, sannamari.pehkonen@rovaniemi.fi.

Kuuluttaja

Ympäristönsuojeluviranomainen