• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus meluilmoituksesta

22.8.2017 8:00

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen tilapäistä melua aiheuttavaa toimintaa koskevan ilmoitusasian vireilläolosta kuuluttaminen.

Ilmoitusvelvollinen
Lapin Timanttisahaus Oy
Lampelankatu 33
96320 Rovaniemi

Yhteyshenkilö Ilkka Vanhatapio p. 040 844 0512

Toiminta

Lapin Timanttisahaus Oy aikoo murskata Sinetän koulun purkamisesta peräisin olevaa betonia 18.9. – 13.10.2017 välisenä aikana. Murskaus tapahtuu Porrasrinteen ja Välirinteen väliin jäävällä alueella, johon rakennetaan Ounasjoen monitoimitalon pysäköintialue. Rovaniemen kaupungin rakennusvalvonta on myöntänyt pysäköintialueen rakentamiselle toimenpideluvan 9.11.2016. Jätteen hyödyntämisestä maanrakentamisessa on tehty ympäristönsuojelulain 65 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus (ns. MARA-ilmoitus) Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 17.11.2016. Murskatut betonit on suunniteltu käytettävän kyseisen pysäköintialueen kantavan kerroksen tukikerroksena. Aikaisempi samaa toimintaa koskeva meluilmoitus jätettiin 30.5.2017. Ilmoituksesta 27.6.2017 annetun päätöksen mukaan murskaus tuli tehdä loppuun 30.7.2017 mennessä. Työ jäi kesken.

Asiakirjojen nähtävilläolo

Ilmoitusasiakirjat pidetään nähtävänä 22.8. – 5.9.2017 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi). Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan myös 23.8.2017 ilmestyvässä sanomalehti Lapin Kansassa.

Muistutukset ja mielipiteiden esittäminen

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on mahdollisuus jättää asiasta muistutuksia. Muilla on mahdollisuus ilmaista asiasta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti 4.9.2017 mennessä osoitteella Rovaniemen kaupunki, Ympäristövalvonta/Pehkonen, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi tai sähköpostitse kirjaamo@rovaniemi.fi ja sannamari.pehkonen@rovaniemi.fi.
Lisätietojen antaja
Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Sannamari Pehkonen, puh. 050 430 3082, sannamari.pehkonen@rovaniemi.fi.

Kuuluttaja

Ympäristönsuojeluviranomainen