Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kuulutus maa-aineslupahakemus Napapiirin Kuljetus Oy, Hietavaara, Rovaniemi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus maa-aineslupahakemus Napapiirin Kuljetus Oy, Hietavaara, Rovaniemi

23.5.2019 15:00

Rovaniemi kaupunki

Ympäristölautakunta

KUULUTUS

 

Päivämäärä

23.5.2019

 

Maa-aineslupahakemus NAPAPIIRIN KULJETUS OY

Asia

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Rovaniemen Hietavaarasta. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman.

Maa-aineslupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.

Hakija

Napapiirin Kuljetus Oy

Yhteyshenkilö Antti Ryhänen, puh 040 536 5500

Kuvaus toiminnasta

Lupaa haetaan maa-ainesten ottamiseen Rovaniemen Hietavaarasta tiloilta Napapiirin Sora RN:o 698-406-8-51 ja Mustosenmäki RN:o 698-406-8-102. Hakija omistaa tilat.

Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 550 000 m3:n suuruiselle hiekan ja soran otolle. Ottoalue on pinta-alaltaan noin 10 ha. Alimmaksi ottamistasoksi esitetään +93.00. Otettava maa-aines jalostetaan murskaamalla tai seulomalla. Maa-ainesta käytetään lähialueiden rakentamistarpeisiin.

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt 29.4.2014 alueelle maa-ainesluvan 629/2014, joka päättyy 30.6.2019.

Toiminta-alue sijaitsee Rautiosaaren Hietavaarassa, noin 12 km Rovaniemen kaupungin keskustasta lounaaseen. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 700 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Länsi-Lapin maakuntakaavassa alue on osoitettu maa-ainesten ottoalueeksi (EO). Ottoalue sijoittuu 1-luokan pohjavesialueelle ja Hietavaaran vedenottamo on noin kilometrin etäisyydellä alueesta. Toiminta-alueen läheisyydessä ei ole muinaismuistolain mukaisia kohteita eikä suojelualueita.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 24.5.–24.6.2019 välisenä Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus / Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25 (2 krs.) viraston aukioloaikoina.

Mahdolliset muistutukset

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 24.6.2019 klo 15.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi tai kirjaamo@rovaniemi.fi.

Lisätietojen antaja

Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh (016) 322 8012

carita.lallukka@rovaniemi.fi

Kuuluttaja

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta