Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kuulutus hakemuksesta ympäristöluvan lupamääräyksen määräajan pidentämiseksi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus hakemuksesta ympäristöluvan lupamääräyksen määräajan pidentämiseksi

29.1.2016 9:19

Asia
Ympäristöluvan lupamääräyksen määräajan pidentämistä koskeva hakemus

Hakija
Napapiirin Betoni Oy
Jämytie 2
96910 Rovaniemi

Hakemuksen sisältö
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt Napapiirin Betoni Oy:lle ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan, joka koskee valmisbetoni- ja betonituotetehtaan toimintaa. Ympäristölupa on annettu 3.3.2015.

Napapiirin Betoni Oy on 11.11.2015 jättänyt ympäristölupaviranomaiselle ympäristönsuojelulain 91 §:n mukaisen hakemuksen lupapäätöksen lupamääräyksessä numero 9 annetun määräajan pidentämiseksi. Lupamääräys koskee tuotannossa syntyvien pesuvesien talteen keräämistä ja kierrättämistä takaisin prosessiin. Määräyksessä on edellytetty, että pesuvesien kierrätysjärjestelmä on toteutettava 31.10.2015 mennessä.

Toiminnanharjoittaja on hakemuksessaan ilmoittanut, ettei ole pystynyt rakentamaan lupamääräyksen mukaista pesuvesien kierrätysjärjestelmää annettuun määräaikaan mennessä ja hakee määräajan pidentämistä vuoden 2016 loppuun saakka.

Ympäristövaikutukset
Toiminnanharjoittajan arvion mukaan määräajan pidentäminen ei aiheuta merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, sillä vesien johtuminen ympäristöön on estetty kolmella väliaikaisella maapatoaltaalla ja kierrätettävän veden varastosäiliöllä.

Asiakirjojen nähtävänä pitäminen
Hakemuksesta kuulutetaan Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Rovaniemen kaupungin Internet-sivuilla 29.1.- 29.2.2016 välisenä aikana. Hakemus on kuulutusaikana nähtävänä palvelupiste Osviitassa (os. Hallituskatu 7, 1. krs).

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on mahdollisuus jättää muistutuksia. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle viimeistään 29.2.2015 viraston aukioloaikana (os. Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 8216, 96101 ROVANIEMI).


Muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti. Muistutuksista tulee käydä ilmi vähintään muistuttajan nimi ja yhteystiedot, hankkeeseen liittyvät asiat, jotka halutaan tuoda viranomaisen tietoon, yksilöidyt vaatimukset perusteluineen ja muistuttajien allekirjoitus.

Lisätietojen antaja
Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Tarja Bergman (016) 322 8079.

Kuuluttaja
Ympäristölautakunta