Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kuulutus ajoneuvojen siirroista 4.4.2018
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus ajoneuvojen siirroista 4.4.2018

5.4.2018 8:00

KUULUTUS AJONEUVOJEN SIIRROISTA 4.4.2018


Rovaniemen kaupunki on siirtänyt ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (Laki ajoneuvojen
siirtämisestä 828/2008) perusteella seuraavat ajoneuvot varastoalueelleen:


Rek.n:o                    Merkki          Sijaintipaikka             Siirtopäivä
JAP-342                   Toyota          Jorma Eton tie            4.4.2018
JYA-900(S)             Volvo           Vaaranlaita                  6 4.4.2018
JAK-852                  Opel              Ahkiomaantie             27 4.4.2018
LJO-174                   Ford              jänkätie 1                   4.4.2018


Ajoneuvo on lunastettavissa 60 päivän kuluessa siirtopäätöksen tiedoksisaannista, ellei
siirtopäätöksessä toisin mainita. Päätös katsotaan saadun tiedoksi seitsemäntenä päivänä
siirtopäätöksen postituspäivästä tai kun asianosainen on kuitannut päätöksen vastaanotetuksi. Jos
asianosainen on tuntematon tai tavoittamattomissa, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon
siirtopäätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun tämä kuulutus on asetettu kaupungin
ilmoitustaululle.


Ajoneuvo luovutetaan, kun siirrosta aiheutuneet kulut on maksettu. Oikeus ajoneuvoon on
lunastuksen yhteydessä pystyttävä todistamaan. Määräajassa lunastamatta jääneet ajoneuvot
siirtyvät kaupungin omistukseen.


Lisätietoja antaa Rovaniemen kaupunki, Tekniset palvelut/Yhdyskuntatekniikka, Antti Karjalainen,
puh. 040 583 1863 tai (016) 322 8100, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi , PL 8216, 96101
ROVANIEMI. Käyntiosoite Hallituskatu 7.