Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kuulutus ajoneuvojen siirroista 30.10.2018
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus ajoneuvojen siirroista 30.10.2018

30.10.2018 16:00

KUULUTUS AJONEUVOJEN SIIRROISTA 30.10.2018

Rovaniemen kaupunki on siirtänyt ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (Laki ajoneuvojen siirtämi-sestä 828/2008) perusteella seuraavat ajoneuvot varastoalueelleen:

Rek.n:o         Merkki      Sijaintipaikka          Siirtopäivä

SYE-478     Honda          Alakorkalontie 3     30.10.2018
RIA-998      Ford            Alakorkalontie 3      30.10.2018
HIO-190     Renault        Alakorkalontie 3      30.10.2018
XGH-830    Volvo           Jaakopintie 1           30.10.2018
JEX-215     Mazda          Kairatie 2                 30.10.2018

Ajoneuvo on lunastettavissa 60 päivän kuluessa siirtopäätöksen tiedoksisaannista, ellei siirtopäätöksessä toisin mainita. Päätös katsotaan saadun tiedoksi seitsemäntenä päivänä siirtopäätöksen postituspäivästä tai kun asianosainen on kuitannut päätöksen vastaanotetuksi. Jos asianosainen on tuntematon tai tavoittamattomissa, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon siirtopäätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun tämä kuulutus on asetettu kaupungin ilmoitustaululle.

Ajoneuvo luovutetaan, kun siirrosta aiheutuneet kulut on maksettu. Oikeus ajoneuvoon on lunastuksen yhteydessä pystyttävä todistamaan. Määräajassa lunastamatta jääneet ajoneuvot siirtyvät kaupungin omistukseen.

Lisätietoja antaa:
Rovaniemen kaupunki/ Antti Karjalainen
puh: 040-583 1863
Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi
antti.karjalainen@rovaniemi.fi