Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kuulutus Ympäristönsuojelu
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus Ympäristönsuojelu

15.5.2017 8:00

Asia

Hakemus ympäristöluvan tarkistamiseksi autopurkamotoimintaan Rovaniemellä Norvatien teollisuusalueella.

Hakija

Lapin Auto-osa Oy
Koskenkyläntie 620
96600 Rovaniemi

Toiminnan pääpiirteinen kuvaus

Lapin Auto-osa Oy hakee ympäristöluvan tarkastamista autopurkamotoiminnalle
toimitiloihinsa Rovaniemen Norvatien teollisuusalueella, korttelissa 6284, tontilla 4, katuosoitteessa Nikkarinkuja 12. Yritys on vuodesta 1998 alkaen harjoittanut kyseisellä kiinteistöllä kolariautojen purkua ja purettujen osien myyntiä varaosiksi. Autopurkamon toiminnalle on Rovaniemen maalaiskunnan 14.6.2000 myöntämä ympäristölupa ja Lapin ympäristökeskuksen 19.1.2006 myöntämä toiminnan laajentamisen ympäristölupa. Vuoden 2006 luvassa on edellytetty lupamääräysten tarkastamista.

Yritys harjoittaa ajoneuvojen purkamista ja niistä saatavien osien myymistä sekä romumetallin ja muiden raaka-aineiden saattamista uusiokäyttöön. Kiinteistöllä käsitellään romuajoneuvoja (jäteluokka 16 01 04) nykyään noin 150 kpl vuodessa. Lapin ympäristökeskuksen vuoden 2006 luvassa käsiteltävien romuautojen enimmäismääräksi on kirjattu 250 kpl/a. Kertavarastoinnin suurimmaksi määräksi esikäsittelemättömiä romuajoneuvoa on määritelty 15 kpl kuivaamattomia romuajoneuvoa. Nyt haettavassa ympäristöluvan tarkistuksessa toiminnan laajuus ja käsiteltävät romuajoneuvomäärät ovat vuoden 2006 mukaiset.

Toiminta sijaitsee asemakaavaan merkityllä teollisuusalueella. Lähimmälle asuinalueelle on matkaa noin 200 metriä. Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä lähistöllä ole vedenottamoita tai talousvesikaivoja


Arvio ympäristövaikutuksista

Kiinteistö on kunnallisen vesi- ja viemäriverkon piirissä. Piha-alue on asfaltoitu esikäsittelemättömien romuajoneuvojen vastaanottoalueelta ja varustettu sadevesikaivolla sekä öljynerottimella, mistä sade- ja hulevedet johdetaan imeytykseen. Laitoksen toiminta-aika on arkipäivisin (ma-pe) klo 8-17.

Hakemuksen mukaan toiminnasta ei pinnoitusten, viemäröinnin ja öljynerotuskaivojen ansiosta aiheudu haitallisia päästöjä vesistöihin tai maaperään. Toiminnasta syntyy raskaan ajoneuvoliikenteen aiheuttamaa melua satunnaisesti 1-2 kertaa vuodessa metallinkeräysauton saapuessa noutamaan ja paalaamaan romuajoneuvoja.Asiakirjojen nähtävillä pito

Kuulutus on yleisesti nähtävillä Rovaniemen kaupungin ilmoitustaululla 15.5. – 16.6.2017. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä ko. aikana Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7).


Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on mahdollisuus jättää asiasta muistutus. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle viimeistään 16.6.2017 viraston aukioloaikana (os. Rovaniemen kaupunki, ympäristölautakunta Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI.

Lisätietoja tarvittaessa

Ympäristötarkastaja Harri Katainen
Puh. 016 322 2120 , 050 3661430
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Kuuluttaja

Ympäristölautakunta