• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus

24.9.2014 14:15

MRL 133 §:n ja MRA 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Rovaniemen kaupungin Tekninen palveluosasto, Yhdyskuntatekniikka, on jättänyt MRL 128 §:n mukaisen maisematyölupahakemuksen.
Maisematyölupahakemus koskee Rovaniemen kaupungin, kaupunginosaa 6. Korkalovaaran, Vaaranpuiston, Vaaranlammen uusintaruoppausta.
Hanketta koskevat suunnitelmat ovat nähtävissä Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnassa, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi, jonne osalliset voivat jättää huomautuksensa hakemuksesta 10.10.2014 klo 15.00 mennessä.
Hakemukseen liittyviä tarkempia tietoja saa Rovaniemen kaupungin rakennusvalvonnasta, tarkastusrakennusmestari Rainer Björkbergiltä p. 016 322 8080.
Rovaniemellä 25.9.2014
ROVANIEMEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA