Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kuulutus, maa-aineslupahakemus Niukkanen Kimmo ja Niukkanen Sari, Taka-Lapinvaaran sora-alue
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus, maa-aineslupahakemus Niukkanen Kimmo ja Niukkanen Sari, Taka-Lapinvaaran sora-alue

26.10.2018 0:00

Rovaniemi kaupunki

Ympäristölautakunta

KUULUTUS

 

Päivämäärä

25.10.2018                         ROIDno-2018-1371

Maa-aineslupahakemus Niukkanen Kimmo ja Niukkanen Sari

Asia

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Rovaniemen Taka-Lapinvaarasta.

Maa-aineslupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.

Hakija

Niukkanen Kimmo ja Niukkanen Sari

Yhteyshenkilö Rovamitta Oy / Sanna Ämmälä, puh. 050 439 4446

sanna.ammala@rovamitta.fi

Kuvaus toiminnasta

Lupaa haetaan maa-ainesten ottamiseen Rovaniemen kaupungin Rovaniemen rekisterikylän Rovaniemi tilalta Sammalmetsä 698-409-6-194 (Taka-Lapinvaaran sora-alue). Hakijat omistavat tilan. Maa-aineslupaa haetaan viiden (5) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 50 000 m3:n suuruiselle hiekan ja soran otolle. Ottoalue on pinta-alaltaan noin 1,9 ha. Alimmaksi ottamistasoksi esitetään hiekka-alueella +179.00 ja sora-alueella +181.00. Otettava maa-aines jalostetaan murskaamalla tai seulomalla. Maa-ainesta käytetään lähialueiden rakentamistarpeisiin.

Hakemuksen mukainen ottoalue sijaitsee noin 11 km Rovaniemen kaupungista pohjoiseen. Ounasjoen itäpuolentieltä ottoalueelle on metsäautotietä matkaa noin 2,5 km. Alueella on ollut ottotoimintaa, mutta maa-aineslain mukaista lupaa alueelle ei ole myönnetty. Ottoalueen läheisyydessä ei ole asutusta. Ottoalue ei sijoitu pohjavesialueelle. Ottoalueella tai sen läheisyydessä ei ole muinaismuistolain mukaisia kohteita eikä suojelualueita. Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Rovaniemen maakuntakaavassa alue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M).

Asiakirjojen nähtävillä pito

Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 29.10.–28.11.2018 välisenä Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus / Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25 (2 krs.) viraston aukioloaikoina.

Mahdolliset muistutukset

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 28.11.2018 klo 15.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi tai kirjaamo@rovaniemi.fi.

Lisätietojen antaja

Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh (016) 322 8012

carita.lallukka@rovaniemi.fi

Kuuluttaja

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta