Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kuulutus, maa-aineslupahakemus Metsähallitus Metsätalous Oy, Kaittiaisen sora-alue
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus, maa-aineslupahakemus Metsähallitus Metsätalous Oy, Kaittiaisen sora-alue

26.10.2018 0:00

Rovaniemi kaupunki

Ympäristölautakunta

KUULUTUS

 

Päivämäärä

25.10.2018                              ROIDno-2018-3024

Maa-aineslupahakemus metsähallitus metsätalous oy                     

Asia

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Marrasjärven Kaittiaisentien varrelta.

Maa-aineslupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta.

Hakija

Metsähallitus Metsätalous Oy

Yhteyshenkilö Arvo Olli, puh. 0400 180 461 arvo.olli@metsa.fi

Kuvaus toiminnasta

Lupaa haetaan maa-ainesten ottamiseen Rovaniemen Ounasjoen rekisterikylän Marrasjärveltä tilalta Rovaniemen MLK:n VM IV 698-893-13-1 (Kaittiaisen sora-alue). Suomen valtio omistaa tilan. Maa-aineslupaa haetaan kymmen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 20 000 m3:n suuruiselle soran otolle. Toiminta-alue on pinta-alaltaan 1,2 ha ja ottamistasoksi esitetään +211.00. Otettava maa-aines jalostetaan murskaamalla tai seulomalla. Maa-ainesta käytetään metsäautoteiden kunnossapitoon ja rakentamiseen.

Ottoalue sijaitsee noin 47 km Rovaniemen kaupungista pohjoisluoteeseen. Kaittiaisentien varrella sijaitsevalle ottoalueelle on Marrasjärventieltä matkaa noin 10 km. Ottoalueen läheisyydessä ei ole asutusta. Ottoalue ei sijoitu pohjavesialueelle. Ottoalueella tai sen läheisyydessä ei ole muinaismuistolain mukaisia kohteita eikä suojelualueita. Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Rovaniemen maakuntakaavassa alue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M).

 

Asiakirjojen nähtävillä pito

Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 29.10.–28.11.2018 välisenä Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus / Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25 (2 krs.) viraston aukioloaikoina.

Mahdolliset muistutukset

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 28.11.2018 klo 15.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi tai kirjaamo@rovaniemi.fi.

Lisätietojen antaja

Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh (016) 322 8012

carita.lallukka@rovaniemi.fi

Kuuluttaja

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta