Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kuulutus, maa-aineslupahakemus, Jouni Kotiranta, Marrasjärvi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus, maa-aineslupahakemus, Jouni Kotiranta, Marrasjärvi

26.10.2018 0:00

Rovaniemi kaupunki

Ympäristölautakunta

KUULUTUS

 

Päivämäärä

25.10.2018                              ROIDno-2018-3314

Maa-aineslupahakemus JOUNI KOTIRANTA

Asia

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Marrasjärven Sammalseläntien varrelta.

Maa-aineslupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja.

Hakija

Jouni Kotiranta, puh 0400 480 105

Kuvaus toiminnasta

Lupaa haetaan maa-ainesten ottamiseen Rovaniemen Ounasjoen rekisterikylän Marrasjärveltä tilalta Mäntykuru 698-408-15-40. Luvanhakija omistaa tilan. Maa-aineslupaa haetaan kahden (2) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 4 000 m3:n suuruiselle soramoreenin otolle. Maa-ainesta käytetään metsäautotien kunnossapitoon.

Ottoalue sijaitsee noin 44 km Rovaniemen kaupungista pohjoisluoteeseen. Sammalseläntien varrella sijaitsevalle ottoalueelle on Mukkajärventieltä matkaa noin 7 km ja Kittiläntieltä noin 12 km. Ottoalueen läheisyydessä ei ole asutusta. Lähimmät loma-asunnot sijaitsevat noin 1 km etäisyydellä itäkaakossa. Ottoalue ei sijoitu pohjavesialueelle. Ottoalueella tai sen läheisyydessä ei ole muinaismuistolain mukaisia kohteita eikä suojelualueita. Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Rovaniemen maakuntakaavassa alue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M).

Asiakirjojen nähtävillä pito

Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 29.10.–28.11.2018 välisenä Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus / Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25 (2 krs.) viraston aukioloaikoina.

Mahdolliset muistutukset

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 28.11.2018 klo 15.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi tai kirjaamo@rovaniemi.fi.

Lisätietojen antaja

Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh (016) 322 8012

carita.lallukka@rovaniemi.fi

Kuuluttaja

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta