Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kuulutus, Destia Oy:n lupahakemus maa-ainesten ottamiseen, Rovaniemi, Jokkavaara
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulutus, Destia Oy:n lupahakemus maa-ainesten ottamiseen, Rovaniemi, Jokkavaara

1.3.2019 11:00

LUPAHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN

Asia

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Jokkavaarasta. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Hakija

Destia Oy

Veteraanikatu 9, 90100 Oulu

Yhteyshenkilö: Kimmo Hietala, puh: 0400 289466

Kuvaus toiminnasta

Lupaa haetaan maa-ainesten ottamiseen Rovaniemen Jokkavaarasta kiinteistöltä Soramäkikarvo (RN:o 698-401-53-217). Matkaa Rovaniemen keskustaan on noin 15 km. Toiminta-alueella ei ole aikaisemmin ollut ottolupaa. Kulkuyhteys alueelle tapahtuu Koskenkyläntiehen yhdistyvän soratien kautta. Maa-ainesten ottoalue sijoittuu Lapin ELY-keskuksen rajaamalle pohjavesialueelle (Jokkavaara). Rovaniemen Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven yleiskaavassa alue on merkitty maa-ainesten ottoalueeksi EO ja tärkeäksi pohjavesialueeksi pv. Toiminta-alueen läheisyydessä ei ole muinaismuistoja eikä suojelukohteita, etäisyys lähimpään asutukseen on 550 metriä.

Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 70 000 m3:n suuruiselle soran ja hiekan ottamiselle. Ottoalueen pinta-ala on noin yksi hehtaaria ja ottamistasoksi esitetään +115 - +105,0. Osa karkeasta otettavasta materiaalista viedään muualle murskattavaksi. Otettua kiviainesta käytetään lähialueiden rakennuskohteisiin. Alueella ei ole aiempaa maa-aineslupaa.

Asiakirjojen nähtävillä pito

Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa (Rinteenkulman kauppakeskus / Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25) 4.3.2019–3.4.2019 välisenä aikana.

Mahdolliset muistutukset

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 3.4.2019 klo 16.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: 

Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI.

Lisätietojen antaja

Valvontainsinööri Tapio Lakkala, puh: 046 923 1554

Kuuluttaja

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta

Ollut nähtävänä Rovaniemen kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla

Laitetaan ilmoitustaululle 1.3.2019

Otetaan pois ilmoitustaululta 4.4.2019

Todistaa: Rovaniemellä _____._____.______ K ___________________________________