Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kuulustus maastoliikennelain (1710/1995) 30 §:n mukaisesta lupahakemuksesta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuulustus maastoliikennelain (1710/1995) 30 §:n mukaisesta lupahakemuksesta

26.3.2019 8:00

Lupa koskee jääradalla tapahtuvaa ajoharjoittelu-, autotestaus- ja ohjelmapalvelutoimintaa Ounasjoen jäällä Varjakansaaren läheisyydessä.

Hakija
Luxury Action Oy, Rovaniemi

Toiminnan kuvaus
Luxury Action Oy hakee maastoliikennelain mukaista lupaa Rovaniemellä, Ounasjoen jäällä Varjakansaaren pohjoispuolella tapahtuvalle ajoharjoittelu- ja autotestaustoiminnoille sekä ohjelmapalveluille. Lupaa haetaan 1.1.2020 - 30.4.2024 väliselle ajalle. Hakijalla on vesialueen omistajan suostumus ko. toimintaan. 

Ajoharjoittelu tapahtuu vuosittain jääolosuhteiden salliessa 1.1. – 30.4. ja päivittäin klo 10 – 17 välisenä aikana. Radan käyttö ei ole säännöllistä eikä jokapäiväistä. Käyttöpäiviä on 15-20 kpl vuosittain. 

Toiminta tapahtuu Ounasjoella Nivankylän ja Sinetän välisellä jääalueella Varjakansaaren kohdalla ja sen pohjoispuolella, kiinteistön 698-401-185-0 Ounas-Korkalo alueella. Jäälle aurataan kahdesta kolmeen erillistä rataa. Käytettäviä ajoneuvoja on yhtä aikaa 1-4 kpl. Radalla käytetään tieliikennekäyttöön hyväksyttyjä ajoneuvoja.

Asiakirjojen nähtävänäolo

Hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä 26.3. - 8.4.2019 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus / Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25 (2 krs.) viraston aukioloaikoina. 

Muistutukset ja mielipiteiden esittäminen

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on mahdollisuus jättää asiasta muistutuksia. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti 8.4.2019 mennessä osoitteella Rovaniemen kaupunki, Ympäristövalvonta, Pl 8216, 96101 Rovaniemi tai sähköpostitse kirjaamo@rovaniemi.fi.

Lisätiedot
Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Sannamari Pehkonen, puh. 050 430 3082, sannamari.pehkonen@rovaniemi.fi.

Kuuluttaja
Ympäristönsuojeluviranomainen