Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kuntouttavan työtoiminnan koordinaattorin virka
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kuntouttavan työtoiminnan koordinaattorin virka

12.1.2016 14:00

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialueen aikuisten ja työikäisten palveluissa

on haettavana

kuntouttavan työtoiminnan koordinaattorin virka

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 §:n mukainen tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä itse-näiseen työskentelyyn, organisointitaitoja ja toimintaa kehittävää työotetta.

Eduksi katsotaan aiempi kokemus työstä matalankynnyksen sosiaalisen kuntoutuksen ja/tai kuntouttavan työtoiminnan parissa sekä Rovaniemen järjestökentän ja kansalaistoi-minnan sisältöjen hyvä tuntemus.

Koordinaattorin ensisijaisena tehtävänä on kehittää ja koordinoida kuntouttavaa työtoimintaa matalankynnyksen sosiaalisen kuntoutuksen palveluna. Kuntouttavaa työtoimintaa on sosiaalisen kuntoutuksen palveluina kehitetty ja monipuolistettu yhteistyössä järjestöjen kanssa. Keskiössä on asiakkaan tarpeisiin vastaaminen kohdennetuin, räätälöidyin ryhmämuotoisin palveluin.

Koordinaattori toimii yhdyshenkilönä kuntouttavaa työtoimintaa toteuttavien järjestöjen suuntaan sekä ohjaa/neuvoo työntekijöitä kuntouttavaan työtoimintaan liittyvissä asioissa. Koordinaattori toimii yhteistyön linkkinä palveluihin ohjaavien tahojen ja toimintaa totuttavien järjestöjen välillä. Koordinaattori tekee myös käytännön asiakastyötä kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden kanssa. Asiakastyö pitää sisällään ryhmien ohjaamista ja yksilökohtaista työtä.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Virkaan haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry Hakuaika päättyy 26.1.2016 klo 15.00.

Jos ei ole mahdollisuutta tehdä hakemusta Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun , tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 26.1.2016 klo 15.00.
Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja antaa palveluesimies Susanna Lauhava, puh. 040-1716463, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi