Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kumppanuushanke VERSO:ssa on haettavana 20.4.2009 klo 16.00 mennessä seuraavia tehtäviä
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kumppanuushanke VERSO:ssa on haettavana 20.4.2009 klo 16.00 mennessä seuraavia tehtäviä

2.4.2009 14:55

Kumppanuushanke VERSO:ssa on haettavana 20.4.2009 klo 16.00 mennessä

PROJEKTIPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄ
ERITYISRYHMÄTOIMINTOJEN KOORDINOIJAN TEHTÄVÄ
RINNASTEISTEN TOIMINTOJEN KOORDINOIJAN TEHTÄVÄ
SUOMEN OPISKELUN JA MONIKULTTUURISEN OHJAUKSEN KOORDINOIJAN TEHTÄVÄ
KOLME (3) TYÖPAJAOHJAAJAN TEHTÄVÄÄ

Kumppanuushanke Verso on Rovaniemen kaupungin ja Rovalan Setlementti ry:n yhteistyöprojekti ajalla 1.3.2009 - 31.12.2013. Projekti kohdistuu Rovaniemellä asuviin, kotoutumisen alkuvaiheessa oleviin maahanmuuttajiin. Projektia hallinnoi Rovaniemen kaupunki ja sitä rahoittaa ESR.
Projekti kehittää maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja kotouttamisen palveluprosesseja ja edistää yksilöllisesti räätälöityjen kotouttavien toimenpiteiden nopeaa aloitusta sekä luoda uusia verkostoja maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi ja edistää maahanmuuttajien työelämävalmiuksia ja työllistymistä. Tavoitteena on monikulttuurisuuden ja syrjimättömyyden edistäminen.

Projektipäällikkö vastaa projektin hallinnoinnista, taloushallinnosta, projektihenkilöstön työn koordinoinnista sekä verkostoyhteistyöstä, tiedotuksesta ja markkinoinnista. Projektipäällikkö toimii erityisryhmätoimintojen koordinoijan ja kahden työpajaohjaajan lähiesimiehenä. Tehtävään kuuluu myös asiakastyötä ja lisäksi muut toteuttajaorganisaatioiden yhteistyössä määrittelemät tehtävät.

Edellytämme alalle soveltuvaa korkeakoulututkintoa
Eduksi katsotaan kokemus maahanmuuttajatyöstä, projektityökokemus, taloushallinnon tuntemus, englannin kielen taito

Projektipäällikön tehtäväkohtainen peruspalkka on 2710,00 euroa/kk. Muut työsuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Erityisryhmätoimintojen koordinoija (mm. nuorten kotoutumistoiminnan koordinoija)

Edellytämme alalle soveltuvaa korkeakoulututkintoa
Eduksi katsotaan kokemus maahanmuuttaja- ja projektityöstä sekä englannin kielen taito

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Lisätietoja em. tehtävistä ja tehtävien sisällöstä antaa:
Rovaniemen kaupungin maahanmuuttajatoimiston johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Salmela p. 040-731 2557
ja palveluesimies Mirja Kangas p. 0400-377 654
___________________

Rinnasteisten toimintojen koordinoija

Edellytämme alalle soveltuvaa korkeakoulututkintoa
Eduksi katsotaan kokemus maahanmuuttaja- ja projektityöstä sekä englannin kielen taito

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan.
Suomen opiskelun ja monikulttuurisen ohjauksen koordinoija

Edellytämme alalle soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja kokemusta maahanmuuttajien kielen-opetuksesta
Eduksi katsotaan pedagoginen pätevyys, englannin kielen taito ja kokemus projektityöstä

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen tai Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaan.

Lisätietoja em. tehtävistä ja tehtävien sisällöstä antaa:
Rovalan Setlementti ry/ MoniNetin esimies Seija Matero p. 040-555 4287
____________________

Työpajaohjaaja (3 henkilöä)

Edellytämme kohtalaista suomen kielen taitoa
Eduksi katsotaan kokemus projekti- ja asiakaspalvelutyöstä sekä kielitaito mm. englannin-, venäjän-, arabian-, burman-, somalin- tai persian kielessä

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen tai yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä ja sen sisällöstä antavat:
Rovaniemen kaupungin maahanmuuttajatoimiston johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Salmela p. 040-731 2557
ja Rovalan Setlementti ry/ MoniNetin esimies Seija Matero p. 040-555 4287

Tehtävät täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.

Tehtäviin valittujen on ennen tehtävän aloittamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (5004/2002) mukainen rekisteriote ja ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Projektipäällikön, erityisryhmätoimintojen koordinoijan ja työpajaohjaajan hakemukset ansio-luetteloineen ja todistusjäljennöksineen osoitetaan osastonjohtaja Pertti Hemmingille ja toimitetaan osoitteella Rovaniemen kaupunki, Sosiaalipalvelukeskus, palvelupäällikkö Eliisa Lintula, Rovakatu 1, 96100 Rovaniemi. Kuoreen merkintä haettavasta tehtävästä.

Rinnasteisten toimintojen koordinoijan ja suomen opiskelun ja monikulttuurisen ohjauksen koordinoijan hakemukset lähetetään osoitteella Rovalan Setlementti ry/MoniNet, Seija Matero, Hallituskatu 26, 96100 Rovaniemi. Kuoreen merkintä haettavasta tehtävästä.