Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Koulut alkavat – Rovaniemen koululaiset alkavat harjoitella tunne- ja elämänhallintataitoja
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Koulut alkavat – Rovaniemen koululaiset alkavat harjoitella tunne- ja elämänhallintataitoja

7.8.2018 12:23

Esimerkiksi ekaluokkalaiset harjoittelevat anteeksipyyntöä, kiitoksen antamista muille, kaverin ottamista mukaan leikkiin, repun pakkaamista, keskittymistä ja rentouttavia asentoja.

Hyvinvoinnin-vuosikello-sis.jpg

Rovaniemen peruskoulut aloittavat uuden lukuvuoden keskiviikkona 8.8.2018. Perusopetuksessa aloittaa tänä syksynä yhteensä 5696 oppilasta, joista 786 on ekaluokkalaisia.

Rovaniemen esi- ja peruskouluissa otetaan syksystä lähtien käyttöön uusi työkalu, jonka avulla oppitunneilla harjoitellaan erilaisia tunne-, vuorovaikutus- ja elämänhallintataitoja. Tällaisia ovat esimerkiksi empatiaan, itsetuntoon, tunnetiloihin, kaverisuhteisiin, rentoutumiseen ja arjen selviytymiseen liittyvät taidot.

Tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten elämänhallintaa, lisätä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä koulussa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteena on myös saada oppilaat oivaltamaan, että jokainen on vastuussa koulun ilmapiiristä.

Uuden opetussuunnitelman mukaan oppilaille tulee opettaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja, ja tämän materiaalin avulla se onnistuu, sanoo erityisopetuksen koordinaattori Irmeli Vähäaho.

Työkalun nimi on hyvinvoinnin vuosikello. Kyseessä on vuosikalenterin muotoon koottu oppimateriaalipaketti, jossa jokaiselle vuosiluokalle on koottu valmiit teemat ja tuntisisällöt eri aiheiden ja taitojen käsittelyä varten. Vuosikello on rakennettu helppokäyttöiseksi työvälineeksi kaikille esi- ja peruskouluikäisten kanssa toimiville ammattilaisille.

Esimerkiksi ekaluokkalaisille vuosikellossa on harjoituksia, joissa opetellaan anteeksipyyntöä, kiitoksen antamista muille, kaverin ottamista mukaan leikkiin, repun pakkaamista, keskittymistä ja rentouttavia asentoja. 8-luokkalaiset taas opettelevat muun muassa kielteisten tunteiden hyväksymistä, rakentavaa riitelyä, ajanhallintaa ja itsetunnon vahvistamista.

Tuntisuunnitelmat eivät ole sitovia, vaan opettajat voivat vapaasti muokata kirjan materiaalia tai keksiä omia tapojaan opettaa teemoihin liittyviä taitoja. Asioita voi opettaa joko erillisillä tunneilla tai eri oppituntien lomassa.

Hyvinvoinnin vuosikello on kehitetty osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimaa valtakunnalliseen sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanketta (Sosku), johon Rovaniemen kaupunki osallistui vuosina 2015–2018. Opetuksen sisältöä, määrää ja toteutusta suunniteltiin Rantavitikan peruskoulussa ja Yläkemijoen koulussa, jotka toimivat hankkeen pilottikouluina. Myös oppilaat osallistuivat opetuksen suunnitteluun.

Opetushallitus on kutsunut Rovaniemen sivistyspalvelujen edustajat esittelemään uutta opetustyökalua Helsinkiin elokuun lopulla.

Linkki hyvinvoinnin vuosikellon materiaaliin 

Kaupunki pyytää huomioimaan koululaiset liikenteessä

Rovaniemen kaupunki muistuttaa autoilijoita huomioimaan, että keskiviikosta 8.8. alkaen liikenteen seassa kulkee paljon pieniä koululaisia. Autoilijoiden tulee noudattaa nopeusrajoituksia, ja tietyöalueilla tulee kiinnittää erityistä huomiota nopeuksiin ja varoa jalankulkijoita.

Kouluverkkoselvitykset etenevät

Rovaniemen kaupungilla on meneillään useita kouluverkkoon liittyviä selvityksiä ja hankkeita. Alla on listattu keskeisimpiä:

- Sinetässä pidetään lukuvuoden alkajaisiksi uuden koulun avajaiset.
- Ylikylän uuden yhtenäisen peruskoulun suunnittelu jatkuu. Ylikylän koulu laajennetaan 4-sarjaiseksi (neljä rinnakkaisluokkaa) yhtenäiseksi peruskouluksi. Monitoimitaloon tulee perusopetuksen lisäksi muun muassa nuorisotilat ja 8-ryhmäinen päiväkoti. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kesäkuussa 2019 ja monitoimitalo on määrä ottaa käyttöön vuonna 2021.
- Nivavaaran ala-aste ja Napapiirin yläaste päätettiin keväällä 2018 yhdistää yhtenäiseksi peruskouluksi, ja uuden koulurakennuksen hankesuunnittelu on käynnistymässä. Napapiirin yläasteella ilmenneiden sisäilmaongelmien vuoksi osa viime vuonna käytössä olevista luokkatiloista korvataan väliaikaisilla tilaelementeillä, kunnes uusi koulu valmistuu.
- Vaaranlammen koulupalvelujen tulevaisuutta koskeva tarveselvitys valmistuu tänä vuonna. Kun selvitys on hyväksytty, alkaa rakennushankkeen suunnittelu. Alueelle aiotaan rakentaa uusi koulu. Tällä hetkellä Vaaranlammen koulu toimii Kairatiellä.
- Alakemijoen alueen kouluverkon tulevaisuuden selvitystyö jatkuu. Parhaillaan Tilaliikelaitos laatii kuntoarvioita koulualueen rakennuksista. Tekeillä oleva tarveselvitys kattaa Alakemijoen aluelautakunnan, Alakorkalon sekä Viirinkangas-Rantavitikan alueen.