• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Koulupsykologin virka

9.11.2011 8:00

Rovaniemen kaupungissa on haettavana

koulupsykologin virka toistaiseksi

Koulupsykologi toimii Rovaniemen kaupungin koulupalvelukeskuksen uudistuvassa oppilashuollon tiimissä. Kaupunkimme perusopetuksen järjestämisperiaatteiden mukaisesti koulupsykologille määritellään oppilaspohjaksi n. 600 oppilasta (2 koulua). Varhainen avoin yhdessä tekeminen ja verkostomainen työote ovat meillä vahvasti esillä. Oppilashuollon henkilöstöllä on mahdollisuus kehittää työnkuvaansa uudistuneen lainsäädännön mukaisesti ennaltaehkäisevään, kouluyhteisön hyvinvointia edistävään suuntaan. Työntekijöiden kouluttautumista tuetaan ja heille järjestetään säännöllistä työnohjausta.

Kelpoisuusvaatimuksena koulupsykologin virkaan on laillistetun psykologin pätevyys. Eduksi katsotaan kokemus työskentelystä lasten, nuorten ja perheiden kanssa ja aikaisempi koulupsykologinen työ. Erityisesti arvostamme osaamista lasten ja nuorten tunne-elämän ja mielen hyvinvoinnin tukemisessa.

Palkkaus on 3264,31 euroa /kk, muut palvelusuhteeseen liittyvät ehdot KVTES:n mukaisia.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (5004/2002) mukainen rekisteriote.

Virka täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla.

Virkaa haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry.

Hakuaika päättyy 24.11.2011

Lisätietoja antavat:
erityisopetuksen koordinaattori Irmeli Vähäaho puh 0400 950 162, irmeli.vahaaho@rovaniemi.fi

Rovaniemellä 9.11.2011

KOULUPALVELUKESKUS