Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Koulupalvelukeskuksessa haettavana virkoja ja viransijaisuuksia
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Koulupalvelukeskuksessa haettavana virkoja ja viransijaisuuksia

1.4.2008 13:45

ROVANIEMEN KAUPUNGIN KOULUPALVELUKESKUKSESSA

julistetaan haettavaksi

Toistaiseksi 1.6.2008 lukien
Ounasrinteen koulun rehtorin virka
-         koulussa on vuosiluokat 1-6
-         oppilaita on n. 430 ja henkilökuntaa n. 30

Toistaiseksi 1.8.2008 lukien

Peruskoulu
Luokanopettajan virka (mamu-opetus), Vaaranlammen koulu
Luokanopettajan virka (opetettavana aineena myös tekninen työ), Muurolan ala-aste
Luokanopettajan virka, Ounasrinteen koulu
Luokanopettajan virka, Rantavitikan peruskoulu
Luokanopettajan virka, Saaren koulu
Luokanopettajan virka, Sinetän koulu
Luokanopettajan virka, Viirinkankaan koulu
Erityisluokanopettajan virka, Muurolan ala-aste

Lukio
Lehtorin virka (opetettavat aineet äidinkieli ja kirjallisuus), Lyseonpuiston lukio

Määräaikaisesti ajalle 1.8.2008 – 31.7.2009

Peruskoulu
Päätoiminen tuntiopettaja (opetettavina aineina mm. englanti, musiikki, tekstiilityö),  Nivavaaran koulu
Päätoiminen tuntiopettaja (luokka), Rantavitikan peruskoulu
Päätoiminen tuntiopettaja (luokka), Rautiosaaren koulu
Päätoiminen tuntiopettaja (luokka ja tekninen työ ja liikunta), Syväsenvaaran koulun ja Napapiirin yläasteen yhteinen
Päätoiminen tuntiopettaja (erityisluokanopetus), Rantavitikan peruskoulu
Päätoiminen tuntiopettaja (erityisluokanopetus), Syväsenvaaran koulu
Päätoiminen tuntiopettaja (laaja-alainen erityisopetus), Vaaranlammen koulu
Päätoiminen tuntiopettaja (laaja-alainen erityisopetus), Napapiirin yläaste
Päätoiminen tuntiopettaja (laaja-alainen erityisopetus ja yleisopetus), Yläkemijoen koulu
Päätoiminen tuntiopettaja (opetettavat aineet tietotekniikka ja liikunta), Sinetän koulu

Lukio

Päätoiminen tuntiopettaja (opetettavat aineet äidinkieli ja kirjallisuus), Lyseonpuiston lukion ja Ounasvaaran lukion yhteinen
Päätoiminen tuntiopettaja (opetettavat aineet äidinkieli, kirjallisuus ja ruotsin kieli), Aikuislukio
Päätoiminen tuntiopettaja (opetettavana aineena englannin kieli), Aikuislukio
Päätoiminen tuntiopettaja (opetettavana aineena terveystieto), Lyseonpuiston lukion ja Aikuislukion yhteinen

Viransijaisuudet
Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 11.8.2008 – 17.2.2009, Nivankylän koulu
Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 11.8.2008 – 13.1.2009, Nivavaaran koulu
Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 11.8.2008 – 14.3.2009(mamu-opetus, yläluokkien valmistava ryhmä), Ounaskosken yläaste
Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 11.8. – 31.10.2008, Sairaalakoulu
Erityisopettajan viransijaisuus ajalle 1.8.2008 – 25.7.2009, Katajarannan koulu
Erityisopettajan viransijaisuus ajalle 11.8. – 31.12.2008, Korkalovaaran peruskoulu
Erityisopettajan viransijaisuus ajalle 11.8. - 12.12.2008,  Sinetän koulu
Lehtorin viran sijaisuus ajalle 1.8.2008 – 31.7.2009(opetettava aine opinto-ohjaus), Lyseonpuiston lukio
Lehtorin viran sijaisuus ajalle 11.8.2008 – 6.2.2009 (opetettavat aineet äidinkieli ja kirjallisuus), Muurolan lukio

Hakemukset, joihin tulee liittää jäljennökset tutkintotodistuksista sekä nimikirjanote tai ansioluettelo, toimitetaan osoitteella Rovaniemen kaupunki, Koulupalvelukeskus, PL 8216, 96101 Rovaniemi (käyntiosoite Rovakatu 2). Viimeinen hakupäivä on 16.4.2008.                      

Jokaiseen haettavana olevaan virkaan tulee olla oma hakemus, hakemuksen liitteet riittää yhtenä kappaleena. Virkojen sijoituskoulu saattaa muuttua, mikäli niihin tulee valittua Rovaniemen kaupungissa vakinaisessa opettajan virassa oleva henkilö.

Virkoihin valittujen on esitettävä ennen viran vastaanottamista nähtäväksi lain lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Toistaiseksi täytettäviin virkoihin valittujen on toimitettava vaalin vahvistamista varten hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toistaiseksi täytettävien virkojen osalta noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Tiedustelut: henkilöstösuunnittelija Pirkko Jääskö puh 016 322 6533, Katajarannan koulun rehtori Jorma Kauttio puh 040 557 9545, Korkalovaaran peruskoulun vs. rehtori Minna Lilja puh 016 322 2620, Muurolan ala-asteen koulunjohtaja Marja-Leena Ansala puh 0400 575 198, Napapiirin yläasteen rehtori Jorma Kuistio puh 040 511 8546, Nivankylän koulun johtaja Raija Setälä puh 0400 582 570, Nivavaaran koulun rehtori Mikko Paananen puh 0400 572 340, Ounaskosken yläasteen rehtori Liisa Eloranta puh 0400 502 309, Ounasrinteen koulun va rehtori Kirsi-Marja Heleneva puh 0400 342 577, Rantavitikan peruskoulun rehtori Esa Pasma puh 040 511 7680, Rautiosaaren koulun johtaja Kari Ollila puh 040 767 6035, Saaren koulun rehtori Olavi Tammimies puh 0400 431 939, Sinetän koulun rehtori Seppo Koivuranta puh 040 7510 190, Syväsenvaaran koulun rehtori Kari Vakkuri puh 0400 547 963, Vaaranlammen koulun rehtori Jorma Turpeenniemi puh 0400 516 777, Viirinkankaan koulun johtaja Sari Alatervo puh 040 539 2432, Yläkemijoen koulun rehtori Meeri Vaarala puh 040 568 9361, Lyseonpuiston lukion rehtori Risto Kuoksa puh 0400 894 314, Ounasvaaran koulun rehtori Anja Gottfried puh 040 571 3329, Aikuislukion rehtori Marjatta Rautiainen puh 0400 915 247, Muurolan lukion rehtori Leena Akola puh 040 521 4298, Sairaalakoulun johtaja Asko Peuraniemi puh 0400 695 080.

Lisätietoja Rovaniemen kaupungista ja koulupalveluista saa osoitteesta www.rovaniemi.fi.

Rovaniemellä 1.4.2008

                                                                 KOULUPALVELUKESKUS