• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Koulukuraattorin tehtävä

17.8.2011 13:11

ROVANIEMEN KAUPUNGIN KOULUPALVELUKESKUKSESSA
julistetaan haettavaksi

Koulukuraattorin tehtävä ajalle 12.9.2011 – 30.6.2012

Kelpoisuusehtona koulukuraattorin toimeen on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3 §:n mukainen sosiaalityöntekijän koulutus.

Edellä mainittuun tehtävään haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi.

Palkkaus KVTES:n mukaan.

Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi Lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (505/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Viimeinen hakupäivä on 31.8.2011

Tiedustelut: erityisopetuksen koordinaattori Irmeli Vähäaho puh 0400 950 162.

Rovaniemellä 17.8.2011
KOULUPALVELUKESKUS