• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Korkotukilainojen haku

8.10.2008 8:15

Korkotukilainojen haku Rovaniemen kaupungissa

Vuoden 2009 lainat haetaan seuraavasti:

31.10.2008 mennessä

      Avustukset erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi ja saman hankkeen korkotukilainat

Jatkuva haku:

Vuokra- ja asumisoikeustalojen rakentamiseen, perusparantamiseen ja hankkimiseen
Osaomistustalon rakentamiseen

Omakotikorkotukilainat:

-         matalaenergiaomakotitalon rakentamiseen

o       määritellään rakennuslupahakemuksen yhteydessä

Hakuohje ja muut tuet on luettavissa verkkosivuilla www.ara.fi>ohjeet ja lomakkeet

Hakemukset asuntotoimeen, Hallituskatu 7, 96100  ROVANIEMI.  Lisätietoja puh. 016-322 6225 tai 016-322 6226.

ROVANIEMEN KAUPUNKI/
ASUNTOTOIMI