Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kolme (3) ohjaajan toimen sijaisuutta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kolme (3) ohjaajan toimen sijaisuutta

15.3.2012 14:43

Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskuksessa on haettavana

Kolme (3) ohjaajan toimen sijaisuutta

1. Äitiysloman sijaisuus ajalle 2.5.2012 - 12.3.2013
2. Vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 1.4.2012 - 25.3.2013
3. Osa-aikatyön (50%) sijaisuus ajalle 1.4.2012 - 31.3.2013

Sijaisuudet sijaitsevat vammaispalvelujen asumispalveluissa kehitysvammaisten asumisen yksiköissä. Työ on jaksotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukainen tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Eduksi katsotaan työkokemus kehitysvammaisten asumispalveluiden hoiva- ja ohjaustyöstä.
Odotamme hakijoilta hyvää työmotivaatiota, halua kehittyä työssä sekä yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Sijaisuuksiin valittujen on ennen toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote sekä ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimiin valituilla tulee olla hygieniapassi suoritettuna.

Toimet täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.

Toimia haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry.

Viimeinen hakupäivä on 29.3.2012

Lisätietoja antaa:
vastaava ohjaaja Katja Vesterelve
katja.vesterelve(at)rovaniemi.fi
puh. 040-583 6456