Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kilvenjärven kaivospiirin KaivNro 3556 raukeamisen lykkäämishakemus KL2019:0002 sekä yleisten ja yksityisten etujen tarkistaminen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Valtion kuulutukset

Kilvenjärven kaivospiirin KaivNro 3556 raukeamisen lykkäämishakemus KL2019:0002 sekä yleisten ja yksityisten etujen tarkistaminen

23.7.2019 16:00KaivNro 3556
23.7.2019 Lupatunnus KL2019:0002


KUULUTUSTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (621/2011) 40 §:n ja 62 §:n nojalla

A. kaivosluvan (kaivospiirin) raukeamisen lykkäämistä koskevan hakemuksen
B. kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamisen

Hakija:                                 Suhanko Arctic Platinum Oy
Lupatunnus:                         KL2019:0002 Kaivospiiri ja KaivNro: Kilvenjärvi, 3556 Alueen sijainti: Rovaniemi


Mielipiteet ja muistutukset

Mielipiteet ja muistutukset asiaa koskien voi lähettää 30.8.2019 mennessä lupatunnus KL2019:0002 mainiten Tukesiin, osoitteeseen PL 66, 00521 Helsinki tai sähköisesti osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi

Kuulutuksen nähtävilläolo

Kuulutusasiakirjat ovat nähtävänä 30.8.2019 saakka Rovaniemen kaupungin ilmoitustaululla (Koskikatu 25, Rovaniemi) ja Tukesin Helsingin toimipaikassa (Opastinsilta 12 B, Helsinki). Kuulemisasiakirjoihin voi tutustua myös osoitteessa https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivos- piirit-ja-kaivosluvat


Lisätietoja Maria Kivi, puh. 029 5052 132
Kuulutettu 23.7.2019

Pidetään nähtävänä 30.8.2019 saakka

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 5052 000
PL 66 (Opastinsilta 12 B) Yliopistonkatu 38 Valtakatu 2 www.tukes.fi

00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi

kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9