Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kiertävän erityislastentarhanopettajan toimi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kiertävän erityislastentarhanopettajan toimi

18.6.2010 15:14

Avoin toimi Rovaniemen kaupungin päivähoidon palvelukeskuksessa

ROVANIEMEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUKESKUKSESSA
julistetaan haettavaksi

Toistaiseksi 1.9.2010 lukien

Kiertävän erityislastentarhanopettajan toimi

Kelpoisuusvaatimuksena kiertävän erityislastentarhanopettajan toimeen on erityislastentarhanopettajan koulutus tai soveltuva erityisopettajan pätevyys (laki 272/2005 ja asetus 608/2005).

Kiertävän erityislastentarhanopettajan tehtäviin kuuluvat erityistä tukea tarvitsevien lasten toiminta- ja kuntoutussuunnitelmien laadinta, seuranta ja toteutuksen arviointi koko kaupungissa, sekä kehitysvii-västymien ja –häiriöiden varhainen havainnointi ja kokonaiskehityksen havainnointi- ja arviointimene-telmien kehittäminen. Tehtäviin kuuluvat myös koko päivähoitohenkilöstön konsultaatio ja koulutus erityistä tukea tarvitsevia lapsia koskevissa asioissa, sekä koko kaupungin varhaiserityiskasvatuksen ja varhaiserityisopetuksen kehittämiseen osallistuminen ja vanhemmuuden tukeminen.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Toimessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote.

Em. toimeen haetaan jättämällä hakemus sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry 31.7.2010 mennessä.

Lisätietoja antavat ajalla
18 – 24.6.2010 vastaava kiertävä erityislastentarhanopettaja Sanna-Maija Laiho, puh. 040-503 1586
ja 28.6 – 31.7.2010 päiväkodin johtaja Tuula Kursukangas puh. 040-528 1173


Rovaniemellä 18.6.2010 PÄIVÄHOIDON PALVELUKESKUS