Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kiertävän erityislastentarhanopettajan määräaikainen toimi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kiertävän erityislastentarhanopettajan määräaikainen toimi

8.9.2010 15:33

Avoin toimi Rovaniemen kaupungin päivähoidon palvelukeskuksessa

ROVANIEMEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUKESKUKSESSA

julistetaan haettavaksi kiertävän erityislastentarhanopettajan määräaikainen toimi ajalle
1.10.2010 – 31.7.2011


Kelpoisuusvaatimuksena kiertävän erityislastentarhanopettajan toimeen on erityislastentarhanopettajan koulutus tai soveltuva erityisopettajan pätevyys (laki 272/2005 ja asetus 608/2005).

Kiertävän erityislastentarhanopettajan tehtäviin kuuluvat erityistä tukea tarvitsevien lasten toiminta- ja kuntoutussuunnitelmien laadinta, seuranta ja toteutuksen arviointi koko kaupungissa, sekä kehitysviivästymien ja –häiriöiden varhainen havainnointi ja kokonaiskehityksen havainnointi- ja arviointimenetelmien kehittäminen. Tehtäviin kuuluvat myös koko päivähoitohenkilöstön konsultaatio ja koulutus erityistä tukea tarvitsevia lapsia koskevissa asioissa, sekä koko kaupungin varhaiserityiskasvatuksen ja varhaiserityisopetuksen kehittämiseen osallistuminen ja vanhemmuuden tukeminen. Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi tehtävää täytettäessä.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Toimessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote.

Em. toimeen haetaan jättämällä hakemus sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry 22.9.2010 mennessä.

Lisätietoja antaa vastaava kiertävä erityislastentarhanopettaja Sanna-Maija Laiho, puh. 040-503 1586

Rovaniemellä 8.9.2010 PÄIVÄHOIDON PALVELUKESKUS