Etusivu>Ajankohtaista>Kaupunkilaisten toiveisiin vastataan: Rovaniemen kaupunkikeskustasta kehitetään nyt viihtyisämpää yhdessä
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ajankohtaista
Ajankohtaista

Kaupunkilaisten toiveisiin vastataan: Rovaniemen kaupunkikeskustasta kehitetään nyt viihtyisämpää yhdessä

14.4.2020 15:42

Rovaniemen keskustan kivijalkayrittäjät, kolme kauppakeskusta ja Rovaniemen kaupunki etsivät nyt ratkaisuja kaupunkikeskustan kehittämiseen yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Kevään aikana kehittämistyö käynnistetään poikkeustilanteesta johtuen verkon välityksellä.

Lordin aukio.jpg
Rovaniemen kaupunkikeskustan kehittämishankkeen tavoitteena on elävä kaupunkikeskusta, joka houkuttelee käyttämään yritysten palveluita ja tekee sen viihtyisäksi eri väestöryhmille sekä vierailijoille.

“Kaupunkikeskustan kehittäminen ja viihtyisyyden lisääminen on ennen kaikkea siellä toimivien tahojen yhteistyötä. Mukaan tarvitsemme niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoita. Nyt alkavalla hankkeella luodaan hyvää pohjaa onnistua yhteisessä työssämme, jonka tavoitteena on luoda Rovaniemen keskustasta entistä vetovoimaisempi asukkaiden ja matkailijoiden kohtaamispaikka", kertoo kaupungin elinvoimajohtaja Jukka Kujala.

Nyt käynnistyvä kehittämishanke vastaa myös kaupunkilaisten toiveisiin, joita selvitettiin loppuvuodesta 2019 Rovaniemen brändityöhön liittyvällä asukaskyselyllä. Sen perusteella paikalliset kokevat puutteita kaupunkiympäristössä sekä toivovat satsauksia viihtyvyyteen ja esteettisyyteen.

Myös Rovaniemen kaupunkistrategiaan on kirjattu, että kaupungin ydinkeskustaa elävöitetään viihtyisäksi ja toimivaksi asukkaiden ja matkailijoiden kohtaamispaikaksi ja palvelukeskittymäksi.

Uusia aktiviteetteja, tapahtumia ja palveluita

Kehittämishankkeen toivotaan vahvistavan keskustan suunnitelmallista yhteiskehittämistä sekä vuoropuhelua pk-yritysten, kaupungin ja kehittäjien välillä. Näin halutaan mahdollistaa kasvualusta myös uusien innovaatioiden ja liiketoimintamallien syntymiselle.Uudenlainen toimintakulttuuri kannustaa myös verkostomaiseen yhteistyöhön sekä uusien tuotteiden ja palveluiden tuotteistamiseen.


“Tällä hankkeella olemme osaltamme auttamassa synnyttää uusia aktiviteetteja ja tapahtumia, joille toivomme kaupunkilaisten ja täällä käyvien vierailijoiden suosiota. Kehittämishanke liittyy mainiosti koko keskusta-alueen kaupunkirakenteen tulevaan kehitykseen sekä lisärakentamisen mukanaan tuomiin uusiin palveluihin”, sanoo Sampokeskuksen kauppakeskuspäällikkö Ahti Ylimäinen.

Yhteistyön tavoitteena on luoda kaupunkikeskustan kehittämistoiminnalle yhteiset suuntaviivat ja jäsentää kehittämistyötä. Ajalla 1.3.2020-28.2.2022 toteutettavaa, Lapin liiton EAKR-rahoitteista hanketta hallinnoi Lapin ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajana toimii Rovaniemen kaupunki. Myös keskustassa toimivat kauppakeskukset Sampokeskus, Rinteenkulma ja Revontuli osallistuvat rahoitukseen.

“Poikkeustilanteesta johtuen tapaamme säännöllisesti virtuaalisilla aamukahveilla, joissa aluksi käymme läpi kaksivuotista toimintasuunnitelmaa ja keskustelemme tämän hetkisen tilanteen vaikutuksista”, hankkeen projektipäällikkö Jenni Kemi kertoo.

Hankkeessa luotava toiminta- ja rahoitusmalli tähtää Rovaniemen kaupunkikeskustan pitkäjänteiseen ja strategiseen yhteistyön kehittämiseen.

“Haastamme mukaan kaupunkikeskustan pk-yritykset ja toimijat laajalla rintamalla”, innostaa Jenni Kemi.

ROKKE-logot.PNG