Etusivu>Ajankohtaista>Uimahallihanke>Kaupunginhallitus käsitteli toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaa, Aittavaaran tuulivoimahanketta sekä Ounasvaaran ja Rovakatu 2:n kaavamuutoksia
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ajankohtaista
Ajankohtaista

Kaupunginhallitus käsitteli toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaa, Aittavaaran tuulivoimahanketta sekä Ounasvaaran ja Rovakatu 2:n kaavamuutoksia

11.2.2019 19:30

Jätkänkynttilä Rovaniemellä

Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli kaupunginjohtaja Esko Lotvosen esitystä toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaksi kokouksessaan 11. helmikuuta. Kaupunginhallitus päätti lähettää ohjelman muutamin muutoksin valtuuston päätettäväksi (18.2.).


Uudistamisohjelma sisältää esitykset sellaisista rakenteellisista muutoksista ja toimenpiteistä, joiden avulla kaupungin talous saadaan tasapainoon. Toimia tarvitaan, koska kaupungin viime vuoden tilinpäätös ja tämän vuoden talousarvio ovat merkittävästi alijäämäisiä. Kaupunki tavoittelee 50 miljoonan euron säästöjä vuosina 2019–2021.


Hallitus esittää Vesihiiden korjaamista ja kaupungin organisaation virtaviivaistamista

Kaupunginhallitus poisti uudistamisohjelmasta esitykset muun muassa vanhan uimahallin korjauksesta pidättäytymisestä sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaeduista leikkaamisesta. Kaupunginhallitus halusi myös jättää verojen tarkistamiseen liittyvät linjaukset vuoden 2020 talousarvion laadinnan yhteyteen.

Kaupunginhallitus esittää lisäksi, että henkilöstön kanssa aloitettaisiin organisaatiomuutoksen valmistelu. Esityksen mukaan tavoitteena on henkilöstöorganisaatio, joka koostuisi selkeistä johtamiskokonaisuuksista, tukisi työhyvinvointia ja parantaisi esimiesosaamista. Hallinnon päällekkäisiä toimintoja pyrittäisiin poistamaan ja koottaisiin mahdollisuuksien mukaan keskitetyiksi konsernipalveluiksi.

Kaupunginhallitus esittää myös päätöksenteko-organisaation uudistamista, jotta luottamushenkilöorganisaatio tukisi kaupungin työntekijäorganisaation toimintaa.

- Hallitus seisoo uimahallia koskevien aikaisempien päätösten takana. Vesihiiteen toteutetaan talousarviossa päätetyt korjaukset. Kaupungin toiminnan uudistaminen ei pääty valtuuston käsittelyyn. Kaikkia toimenpiteitä ei ole vielä onnistuttu löytämään. Valtuuston päätöksen jälkeen aloitetaan laajempi arvokeskustelu, jonka tähtäimessä on kaupungin toiminnan ja palveluiden uudelleenorganisointi taloudellisesti kestävällä tavalla, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala kertoo.


Esityksenä on, että kaupungin määrärahat jäädytetään vuosille 2019–2021 375 miljoonaan euroon. Lisäksi kaupungin vuosittaista 25 miljoonan investointitasoa lasketaan neljänneksellä. Käyttötaloudesta ja investoinneista tehdään tarkempi esitys valtuustolle syksyn talousarviokokoukseen, jossa päätetään myös veroista.


Uudistamisohjelma palautuu 18.2. valtuuston kokouksesta takaisin kaupunginhallituksen käsittelyyn 25.2. toimialoille annettavaa tarkempaa ohjeistusta varten. Ohjelmaan sisältyvät yksittäiset toimenpiteet päätetään toimivaltaisessa toimielimessä.

 

Kaupunginhallitus äänesti Aittavaaran tuulivoimahankkeesta


Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan myös Aittavaaran tuulivoimahanketta. Smart Windpower Oy:n tytäryhtiö Rovaniemen Tuulivoima Oy on hakenut kaupungilta lupaa aloittaa Aittavaaran tuulipuistoalueen ympäristövaikutusten arviointi, kaavoituksen valmistelu ja konsultin hankinta.


Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen esitti luvan myöntämistä. Kalervo Björkbacka (ps.) esitti kokouksessa, ettei kaavaselvitystä aloitettaisi. Perusteluna muun muassa se, ettei valtuusto ole vielä tehnyt energiapoliittista linjausta. Björkbackan esitys tuli hallituksen päätökseksi äänin 4-7.  Björkbackan esitystä kannattivat Hannu Ovaskainen (kesk.), Anja Joensuu (kesk.), Sanna Karhu (kesk.), Terhi Heikkilä (sd.), Harri Rapo (sd.) ja Esko-Juhani Tennilä (vas.). Kaupunginjohtajan esitystä ja luvan myöntämistä kannattivat Liisa Ansala (kesk.), Päivi Alaoja (kok.), Juhani Juuruspolvi (kok.) ja Matti Henttunen (kok.).

 

 Aittavaaran tuulivoimapuistoon on suunniteltu enintään 22 tuulivoimalaa. Yhteensä tuulivoimaloita tulisi tuulivoimapuistoon yli sata – osa sijoittuisi Pellon ja Ylitornion kuntien alueelle.

 

 Ounasvaaran asemakaavamuutos ja tonttijako eteenpäin


Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle Ounasvaaran kaava-aluetta (4. kaupunginosan kortteli 422 ja virkistysalueet) koskevan asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksymistä. Asemakaavamuutoksessa Urheiluopiston ja Lappi-Areenan väliselle alueelle on merkitty uusi rakennuspaikka, johon suunnitellaan kaupungin uutta uimahallia.


Korttelin pysäköintialue- ja kulkuyhteysmerkinnät on määritetty uudelleen alueelle laadittujen pysäköinti- ja liikenneselvitysten sekä aluesuunnitelmien pohjalta. Asiakirjat ovat olleet julkisesti nähtävillä 15.10.-13.11.2018. Nähtävillä olon aikana jätettiin kolme muistutusta. Nähtävillä olon jälkeen kaavakarttaan on tehty vähäisiä, teknisluontoisia päivityksiä.
Ympäristölautakunnalla (31.10.2018, §135) ja vapaa-ajan lautakunnalla (30.11.2018, §213) ei ole ollut asemakaavaehdotuksesta huomautettavaa.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan myös aluetta koskevan maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen kiinteistöjen vaihtokaupasta kaupungin ja koulutuskuntayhtymän kesken.

 

Rovakatu 2:n kaavamuutosprosessi jatkuu

Kaupunginhallitus päätti, että 1. kaupunginosan korttelin 34 tontin 15 asemakaavaa ryhdytään muuttamaan 20.9.2018 päivätyn kaavaluonnoksen periaatteiden mukaisesti.


Rovakatu 2:ssa sijaitsee vuonna 1963 valmistunut Rovaniemen maalaiskunnan kunnantalona toiminut rakennus, joka on ollut mm. kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden käytössä. Toimintoja on tarkoitus sijoittaa muualle eikä kaupungilla ole rakennukselle enää käyttöä. Rakennuksen pidempiaikainen käyttö edellyttäisi laajamittaista peruskorjausta.


Kaavamuutosprosessissa tutkitaan tontin asemakaavan muuttamista vastaamaan viereisten tonttien käyttötarkoitusta, mittakaavaa sekä rakennustapaa. Asemakaavan muutoksella yleisten rakennusten korttelialue muutettaisiin asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-10), jonka rakennusoikeus olisi 3000 k-m² ja kerrosluku viisi (V).


Ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan julkisesti nähtäville ja asiasta pyydetään ympäristölautakunnan lausunto.


Lopullisen päätöksen asemakaavan muutoksesta tekee kaupunginvaltuusto.


Yksityisteiden avustukset puhuttivat


Kaupunginhallitus päätti äänin 8-3 käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan päätökseen yksityistiekäytäntöjen päivittämisestä. Kokoomuksen hallitusryhmä jätti asiasta eriävän mielipiteen. Yksityistiekäytännöissä määritellään kriteerit, joiden perusteella kunta avustaa tai kunnossapitää yksityisteitä. Uusi yksityistielaki astui voimaan 1.1.2019.