Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Kaupunginhallitus käsittelee: Napapiirin asemakaavaehdotus, Vaaranlammen koulun vuokrasopimuksen purku, hyvinvointikertomus ja kaupunkistrategia
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunginhallitus käsittelee: Napapiirin asemakaavaehdotus, Vaaranlammen koulun vuokrasopimuksen purku, hyvinvointikertomus ja kaupunkistrategia

21.11.2017 17:14

Rovaniemen kaupungintalo talvimaisemassa

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee 27.11. Napapiirin asemakaavaehdotusta.

Kaupunginhallitus päätti elokuussa laittaa kaavaehdotuksen nähtäville muutettuaan kaupunginjohtaja Esko Lotvosen esitystä joiltain osin.

Napapiirin asemakaavan ehdotusvaiheen kuuleminen pidettiin 31.8.-29.9.2017. Kaavaehdotusta ja saatua palautetta käsiteltiin kaupunginhallituksen iltakoulussa 6.11.2017. Kaavaehdotuksesta annettiin 22 muistutusta ja seitsemän (7) lausuntoa.

Saadun palautteen perusteella asemakaavaehdotukseen on tehty joitain muutoksia. Esimerkiksi Shellin/Tähtikujan liittymästä alueelle kääntyminen ei olisi mahdollista, mikä on ELY-keskuksen alkuperäisen lausunnon mukainen esitys.

Napapiirin asemakaava on laadittu monikumppanuusmallilla, yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa. Kaavan laatiminen on käynnistetty, koska matkailualue kasvaa voimakkaasti. Liikenteen ja ohjelmapalvelujen tarpeet eivät ole enää toimineet toivotusti.

Kaupunginjohtaja esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy esitetyt muutokset ja päättää asettaa kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville.

Kaupunkistrategiassa Rovaniemi on arktinen pääkaupunki


Kaupunginhallitus käsittelee Rovaniemen vuodelle 2025 ulottuvaa uutta kaupunkistrategiaa. Kuntalain mukaan kunnassa on oltava strategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Kaupunkistrategiaa on valmisteltu vuoden alusta alkaen. Myös mm. kuntalaiset ovat voineet kertoa millaisena he haluavat nähdä kaupungin vuonna 2025. Kaupunkistrategiaehdotuksessa määritellään kaupungin visiot ja arvot, tärkeimmät tavoitteet, strategiset valinnat ja palvelujen järjestäminen.

Kaupunginjohtaja Esko Lotvosen esityksessä tulevaisuuden Rovaniemi on turvallinen, kansainvälinen ja elinvoimainen arktinen pääkaupunki puhtaan luonnon keskellä. Strategiasta päättää lopullisesti valtuusto joulukuussa.

Esitys: Vaaranlammen koulukiinteistön vuokrasopimus puretaan


Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunki purkaisi Rovaniemen kaupunkikiinteistöjen kanssa solmitun määräaikaisen vuokrasopimuksen Vaaranlammen koulukiinteistöstä ja talonmiehen asunnosta.

Vaaranlammen koulu on siirtynyt toisiin tiloihin ja koulun osalta rakennus on tyhjillään. Koulutuslautakunta on päättänyt, ettei koulupalveluja siirretä tiloihin takaisin. Vuokrasopimuksen purkamista perustellaan sillä, ettei kaupungilla ole määrärahoja tyhjillään olevien koulutilojen vuokrien maksamiseen. Tilojen suhteen voitaisiin ryhtyä muihin toimenpiteisiin. Koulurakennukseen on tehty investointeja ja rakennukseen kohdistuvia lainoja on vielä maksamatta.

Käytyjen neuvottelujen tuloksena on päädytty esittämään vuokrasopimuksen purkamista siten, että kaupunki ottaa vastattavakseen rakennukseen kohdistuvan kahden miljoonan euron lainan ja vastaavasti yhtiö sitoutuu purkamaan voimassaolevan vuokrasopimuksen.

Päiväkoti ja hammashoitola jatkavat toimintaansa kiinteistössä.

Hyvinvointikartoituksen tulokset


Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan rovaniemeläisten hyvinvointia kartoittanutta selvitystä. Rovaniemen kaupungin laajassa hyvinvointikertomuksessa on tarkasteltu viime vuosien tilastotietoja ja asukkaiden kokemaa hyvinvointia. Sen perusteella rovaniemeläisten hyvinvointi on vaihtelevaa ja ikäryhmien välillä on selkeitä eroja.

Erityisen ilahduttavaa ovat kouluterveyskyselyn pääosin positiiviset tulokset ja koulutuksen ulkopuolelle jäämisen vähentyminen. Työttömyys on laskenut loppuvuodesta 2016 alkaen. Myös rikosten määrä on hieman laskenut vuodesta 2013 alkavan tarkastelujakson aikana. Negatiivisena asiana nousee esiin erityisesti työikäisten elintapojen huonontuminen. Rovaniemeläiset myös sairastavat jonkin verran maan keskitasoa enemmän, ja kansantauteja, kuten astmaa tai sydämen vajaatoimintaa, esiintyy selkeästi koko maan keskiarvoa useammilla.

Hyvinvointikertomuksen yhteydessä julkaistavan ikäihmisten hyvinvointikyselyn perusteella ikäihmiset voivat pääosin hyvin, mutta pelko tulevaisuuden yksinäisyydestä ja arjesta selviytymisestä sekä läheisten ikäihmisten hyvinvoinnista on suurta. Kyselyyn vastanneet yli 65-vuotiaat rovaniemeläiset kaipaavat tietoa erityisesti Rovaniemen ikäihmisille tarjoamista palveluista ja tukimuodoista.

Hyvinvointikertomus sisältää myös listan toimenpiteistä, joilla rovaniemeläisten hyvinvointia aiotaan lisätä. Esimerkiksi työllisyyttä aiotaan edistää.

Kokouksen 27.11. esityslista.


Lisätietoja: kaupunginjohtaja Esko Lotvonen, esko.lotvonen(at)rovaniemi.fi, p. 040 023 1096