Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Kaupunginhallitus jätti ensi vuoden talousraamin vielä auki – lautakunnilta pyydetään arvioita eri verovaihtoehtojen vaikutuksista
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunginhallitus jätti ensi vuoden talousraamin vielä auki – lautakunnilta pyydetään arvioita eri verovaihtoehtojen vaikutuksista

7.5.2018 16:15

Kaupunginhallituksen kokous

Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 7.5. kaupungin ensi vuoden talousraamia ja talousarvion laadintaohjeita.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi laadintaohjeet, mutta lähetti vuoden 2019 talousraamin vielä lautakuntiin valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus haluaa lautakunnilta selvityksiä eri kunnallisverovaihtoehtojen vaikutuksista ja mahdollisista säästökohteista.

 

Asia lähetettiin lautakuntiin esitykseen nähden seuraavin muutoksin:

 

 • koko kaupungin talouskehykseen (s. 4) lisätään vaihtoehto C, vero 21,5%
 • kehykset laaditaan -5 miljoonan euron tuloksella
 • kaupunginhallitus pyytää lautakuntia valmistelemaan lautakuntakohtaiset esitykset talousarvioraamista ja raamien vaikutuksista toimintaan kaikkien kolmen raamivaihtoehdon pohjalta, A (21%), B (22%) ja C (21,5%) 18.6. mennessä
 • kaupunginhallitus pyytää lautakuntia valmistelemaan myös lautakuntakohtaiset investointilistat investointiraamista päättämistä varten 18.6. mennessä
 • alustava määrärahakehys (s. 5) ja investointiraami (s. 6) jätetään avoimeksi
 • kaupunginhallitus päättää valittavasta raamikehyksestä viimeistään 25.6.
 • valtuustoryhmiä pyydetään tuomaan prioriteettinsa esille elokuussa pidettävissä valtuustosopimuksen tarkistusneuvotteluissa kaupunginhallituksen päättämän raamin pohjalta
 • kaupunginhallitus päättää esityksensä valtuustolle vuoden 2019 talousarviosta alkuperäisen aikataulun mukaan 30.10 mennessä.
 • valtuusto päättää vuoden 2019 talousarviosta 12.11.
 • veroprosentista pyritään päättämään ennen marraskuuta, jotta talousarviovaltuustossa tulokehys on jo tiedossa

Kaupunginjohtaja Esko Lotvosen pohjaesitykseen sisältyi yhden prosenttiyksikön korotus kunnallisveroon ensi vuonna. Yhden prosenttiyksikön korotus toisi kaupungille lisätuloja noin 11 miljoonaa euroa. Rovaniemen nykyinen tuloveroprosentti on 21.

Kaupungin talouden tasapaino on heikkenemässä merkittävästi vuosina 2018 ja 2019. Määrärahoihin kohdistuu 3,7 prosentin korotustarve ensi vuonna. Syynä ovat muun muassa palkankorotukset ja toimitiloihin kohdistuvat lisäkustannukset. Kaupungin valtionosuudet vähenevät ensi vuonna 2,3 miljoonaa euroa.  

 

Ounasrinteen uusi päiväkoti otto-oikeudella kaupunginhallituksen käsittelyyn 9.5.

 

Kaupunginhallitus käytti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti otto-oikeutta liikelaitoksen johtokunnan 25.4.2018 tekemään päätökseen, joka koski Ounasrinteen päiväkotihanketta.

 

Johtokunta oli delegoinut tarjouspyynnön hyväksymisen Tilaliikelaitoksen johtajalle, jolla ei kuitenkaan ole kaupungin hallintosäännön mukaan toimivaltaa asiassa. Hallintosäännön 26 §:n 5. kohdan mukaan Tilaliikelaitoksen yli miljoonan euron investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista päättää kaupunginhallitus.

 

Kaupunginhallitus käsittelee päiväkotiasiaa jatkokokouksessaan keskiviikkona 9.5.

 

Ounasrinteelle on tarkoitus rakentaa uusi 10-ryhmäinen päiväkoti, joka korvaa Ounasrinteen ja Kiekerön nykyiset päiväkodit. Hanke on tarkoitus toteuttaa uudella vuokrasopimusmallilla (20 vuotta), jossa toteuttaja vastaa myös rakennuksen käytettävyydestä ja ylläpidosta koko sopimuskauden ajan.

 

Lisätiedot: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala, liisa.ansala(at)rovaniemi.fi, p, 044 5777 514, kaupunginjohtaja Esko Lotvonen, esko.lotvonen(at)rovaniemi.fi, p. 0400 231096