Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kaupunginhallitus asettaa viranhaltijoiden päätökset nähtäväksi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kaupunginhallitus asettaa viranhaltijoiden päätökset nähtäväksi

27.11.2017 8:00

Kaupunginhallitus asettaa alla olevat viranhaltijoiden päätökset yleisesti nähtäväksi 28.11.-19.12.2017. Päätökset ovat nähtävissä kaupungin kirjaamossa, Hallituskatu 7, 2. kerros.

Lupainsinööri
Yleisten alueiden käyttöluvat 9.10.-14.11.2017: Muu käyttölupa, Tapahtuma/toiminta, Nosto tai kuormaus, Johto-, kaapeli- tai putkityöt, lupatunnukset 3208, 3222, 3236, 3249, 3251, 3265

Hallintopäällikkö Hallintopalvelut
Henkilöstöpäätös:
§2 Määräaikaisen projektityöntekijän palkkaaminen 1 asiahallinta, 01.11.2017

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§25 Ajoneuvojen akut - option käyttäminen, 25.10.2017
§26 Käsisammuttimet ja sammutinhuoltopalvelut -option käyttäminen, 31.10.2017

Kaupunginjohtaja
Hankintapäätös:
§22 Kiertotalouden tiekartta, 31.10.2017
§23 Hankintaoikaisu kiertotalouden tiekartta, 15.11.2017
Henkilöstöpäätös:
§57 Työllisyyskoordinaattorin rekrytointipäätös, 30.10.2017
§58 Turvallisuuspäällikön viran tehtävät, sijoittuminen ja täyttäminen, 30.10.2017
§59 Yrityskoordinaattorin rekrytointipäätös, 30.10.2017
§60 Irtisanoutuminen henkilöstöpäällikön virasta, 03.11.2017
§61 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen muutos 1 asiahallinnan suunnittelija Merja Keskiruokanen, 09.11.2017
§62 Henkilöstöpäällikön viran väliaikainen hoitaminen, 17.11.2017
Muu päätös:
§26 Kulkulupa kaupungintalolle iltaisin ja viikonloppuisin, 07.11.2017
§27 jäsenen nimeäminen Lapin liiton kuntatyöryhmään, 17.11.2017
Työryhmän nimeämispäätös:
§3 Uimahallin energiayhteistyön työryhmän nimeäminen, 25.10.2017
§4 Uimahallin hankesuunnittelu - maankäyttö- ja kaavoitusryhmän nimeäminen, 30.10.2017

Kehittämispäällikkö
Työryhmän nimeämispäätös:
§1 Kaupungin ja Eduro-säätiön hankintasopimuksen seurantaryhmä, 01.11.2017

Talousarviopäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§4 Taloussihteerin määräaikainen tehtävä talousyksikköön, 20.11.2017Toimistoinsinööri
Asukaspäätös:
§82 Asukkaiden hyväksyminen asumisoikeuskohteeseen 1 Avain Asumisoikeus Oy, 30.10.2017
§83 Asukkaiden hyväksyminen asumisoikeuskohteeseen 1 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy, 30.10.2017
§84 Asukasvalintojen vahvistaminen 1 Kunta-asunnot Oy, 15.11.2017
§85 Asukasvalintojen vahvistaminen 1 VVO, 15.11.2017
§86 Asukasvalintojen vahvistaminen 1 Ovenia Oy, 15.11.2017
§87 Asukkaiden hyväksyminen asumisoikeuskohteeseen 1 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy, 16.11.2017

Viestintäpäällikkö
Hankintapäätös:
§2 Tiedotejakelupalvelu, 15.11.2017

Rovaniemellä 27.11.2017

KAUPUNGINHALLITUS