Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Kaupungineläinlääkärin ja valvontaeläinlääkärin virat
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kaupungineläinlääkärin ja valvontaeläinlääkärin virat

21.9.2012 13:15

Rovaniemen kaupungin tekniset palvelut osastolla ympäristöterveydenhuollon palveluyksikössä julistetaan 16.10.2012 mennessä haettavaksi

KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRIN JA VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIN VIRAT

Rovaniemi toimii vastuukuntana Rovaniemen, Ranuan, Pellon ja Ylitornion ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella. Ympäristöterveydenhuollon yksikössä tulee työskentelemään kahdeksan kaupungineläinlääkäriä, joista kolmen sekä valvontaeläinlääkärin toimipiste on Rovaniemellä, yhden Ranualla, yhden Pellossa ja haettavana olevan viran täyttämisen jälkeen kahden Ylitorniolla. Lisäksi ympäristöterveydenhuollon yksikössä työskentelee kuusi terveystarkastajaa, toimistosihteeri ja terveysvalvonnan johtaja.

Kaupungineläinlääkärin virka Ylitornion kunnan toimipisteessä

Haettavana olevan kaupungineläinlääkärin viran toimipiste ja vastaanottotilat sijaitsevat Ylitornion kunnassa. Virka on uusi. Virka on praktikkoeläinlääkärin virka, johon sisältyy päivystysvelvollisuus neljän eläinlääkärin päivystysringissä Ylitornion, Pellon ja Kolarin kuntien alueella. Praktiikka alueella on nauta- ja pieneläinpainotteista sekapraktiikkaa sisältäen syksyisin porotöitä. Ylitornion kunnassa on myös poroteurastamo.

Valvontaeläinlääkärin virka

Haettavana olevan valvontaeläinlääkärin viran toimipiste sijaitsee Rovaniemellä. Toiminta-alueena on koko yhteistoiminta-alue. Virka sisältää eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009) määriteltyjä valtion valvontatehtäviä (eläinsuojelu- ja eläintautilain mukaisia tehtäviä) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa, (EY) N:o 854/2004, eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämisestä säädettyjä tehtäviä (ns. hygieniatehtäviä), koko yhteistoiminta-alueella. Virkaan kuuluu päivystysvelvollisuus neljän eläinlääkärin ringissä.

Molempia virkoja voi hoitaa myös osa-aikaisesti. Virat täytetään mahdollisimman pian. Virkojen kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto. Palvelusuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja lääkärisopimuksen mukaisesti. Kaupungineläinlääkärin viran tehtäväkohtainen palkka on 2286,42 €. Valvontaeläinlääkärin viran tehtäväkohtainen palkka on lähtökohtaisesti 4025,73 € (L5EL3000). Valvontaeläinlääkärin peruspalkasta tehdään erillinen päätös. Valittujen on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Virkoihin haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry Lisätietoja antaa terveysvalvonnan johtaja Pälvi Palojärvi, puh 0400 295866 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Ylitorniolle sijoittuvasta kaupungineläinlääkärin virasta lisätietoja antaa myös kaupungineläinlääkäri Maarit Salmi puh. 0400 398491 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Lisätietoja Rovaniemen kaupungista: www.rovaniemi.fi
ja Ylitornion kunnasta: www.ylitornio.fi