Etusivu>Ajankohtaista>Tullaan tutuiksi >Kansalaistalon toimijat tutuksi – juttusarja alkaa!
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ajankohtaista

Kansalaistalon toimijat tutuksi – juttusarja alkaa!

9.9.2019 13:00

Tullaan tutuksi -sarja saa tänä syksynä uuden käänteen. Kaupungin työntekijöiden sijaan esittelemme uuden Kansalaistalon toimijoita. Ensimmäisenä vuorossa on Kansalaisfoorumi, josta kysymyksiimme vastasi koulutuspäällikkö Timo Tervo.

Ryhmä ihmisiä tanssii liikuntasalissa

Viime talven ja kevään aikana julkaisimme juttusarjan, jossa esiteltiin Rovaniemen kaupungin palveluita työntekijöiden kautta. Tullaan tutuiksi -sarja saa tänä syksynä uuden muodon, kun esittelemme seuraavien viikkojen aikana kesällä avatun Kansalaistalon toimijoita. Juttuja julkaistaan viikottain Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla ja somekanavissa. Löydät jutut tunnisteella #tullaantutuiksi. 

Ensimmäisenä esittelyvuorossa on Kansalaisfoorumi, josta kysymyksiimme vastasi koulutuspäällikkö Timo Tervo.

Timo Tervo_netti.jpg

Tervon mukaan kaupungin, kuten koko ihmiskunnankin, suurin toivo on toisista välittämisessä, huolenpidossa ja lähimmäisenrakkaudessa. Tästä syystä halusimme nostaa esille paikallisia järjestö- ja vapaaehtoistoimijoita, jotka antavat valtavan panoksensa alueen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen.

Mikä on järjestönne toiminnan tarkoitus? Miksi järjestönne on olemassa?
Kansalaisfoorumi on vapaan sivistystyön kentällä toimiva valtakunnallinen sivistysliitto ja opintokeskus. Kulttuurisen sivistystyön keinoin haluamme edistää hyvinvointia sekä tukea ihmisenä kasvamista ja yhteisöjen kehittymistä.

Millaista toimintaa järjestätte Rovaniemellä? 
Järjestämme Rovaniemellä sekä itse että jäsenyhteisöjemme kautta monenlaisia taidealojen ja järjestötoiminnan kursseja, tapahtumia sekä yhteisöllistä opintoryhmätoimintaa.

Kansalaisfoorumilla on vain järjestöjäseniä, joiden kautta jäsenyhdistykset ja niissä toimivat ihmiset kuuluvat Kansalaisfoorumin jäsenpalveluiden piiriin. Jäsenjärjestöjä ovat Suomen Nuorisoseurat, Suomen Harrastajateatteriliitto, Suomen Nuorisosirkusliitto, Suomen Kansanmusiikkiliitto, Suomen Puhallinorkesteriliitto, Kanteleliitto sekä Senioriliike. Jäsenjärjestöjen kautta Kansalaisfoorumin toiminnan piirissä on noin 65 000 henkilöä. 

Rovaniemellä toimivia jäsenyhteisöjä ovat mm. Rimpparemmi, Lapin ylioppilasteatteri, Sirkus Taika-Aika ja Saarenkylän Nuorisoseura. Teemme yhteistyötä myös muiden taide- ja kulttuurialoilla toimivien laitosten ja viiteryhmien kanssa.   

Miten toimintaanne voi päästä mukaan ja kenelle suosittelette järjestön toimintaa? 
Kansalaisfoorumin järjestämä kurssitoiminta, tapahtumat ja yhteisölliset opintoryhmät ovat kaikille avoimia. Monet nauttivat kansalaisfoorumin opinto- ja koulutuspalveluista oman yhdistyksensä tai ryhmänsä kautta. 

Mikä on haasteellisinta järjestötyössä? Millaisia huippuhetkiä tulee mieleen järjestön toiminnasta? Mikä tässä hommassa on parasta?
Suurimmat haasteet järjestötyössä liittyvät vapaaehtoistoiminnan johtamiseen ja innostamiseen. Järjestötoiminnan perinteiset logiikat, sitoutumisen ja kiinnittymisen motiivit, ovat muuttuneet.  Osallistuminen kasautuu, passiivisuus ja syrjäytyminen lisääntyvät. Kuitenkin ihminen on laumaeläin, joka oppiakseen ja kasvaakseen tarvitsee toista ja toisia.

Järjestötoiminta, jos mikä, on itseksi tulemisen kasvupohja, liima ja silloittaja. Osallistaminen, innostaminen ja ylipäätään toiminnan kehittäminen vastaamaan ajan haasteisiin edellyttää yhdistystoimijoilta päättäväisyyden lisäksi sekä uusia rohkeita avauksia että osaamista. Näiden merkitysten oivaltamisesta ja käytännöistä löytyvät järjestötoiminnan yksittäiset ja yhteiset huippuhetket.

Millaisen ympäristön Rovaniemi tarjoaa toiminnallenne?

Rovaniemi on vireä, aktiivinen kulttuurin ja järjestötoiminnan olotila. Ihmisen maailmasuhde rakentuu toiminnan kautta. Ajan haasteista, uhkista ja puutteista huolimatta pitää olla rohkeutta katsoa eteenpäin, kääriä hihat ja suunnata toimintaa yhteisiä paremman huomisen toiveita kohti. Kaupungin ja seutukunnan - kuten koko ihmiskunnan - suurin toivo on välittämisessä, huolenpidossa ja lähimmäisen rakkaudessa – meissä järjestö- ja vapaaehtoistoimijoissa.   

Millaisissa tunnelmissa olette aloittaneet toiminnan uudessa Kansalaistalossa? 
Kansalaistalossa on hyvä pöhinä. Siellä voi tietämättään altistua törmäyksiin, jotka saattavat valaista ratkaisevasti päiväsi, viikkosi, tai koko elämäsi. 
KANSALAISFOORUMI_logo.png