• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Kaavoitus tiedottaa

24.4.2013 12:00


KAAVOITUS TIEDOTTAA

Vireille tulevat asemakaavat

Seuraaviin kaavamuutoksiin ja niihin liittyviin osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin voi tutustua 26.4. – 10.5.2013 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7.

3.kaupunginosa kortteli 119 sekä katu- ja pysäköintialue, Pohjolankatu 19-21, asemakaavan muutos
Yhdyshenkilö Kaisu Kuusela puh 016 322 6025
5.kaupunginosa kortteli 516 tontti 22, Yliopistonkatu 23, yleiskaavan muutos
Yhdyshenkilö Taneli Heikkilä puh. 016 322 8303
18.kaupunginosa korttelit 7002-7007, Joulupukintie, asemakaavan muutos
Yhdyshenkilö Petteri Lampi puh. 016 322 8918

Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia tai kirjallisia mielipiteitä asiasta. Mielipiteet on jätettävä viimeistään 10.5.2013 kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi.

Luonnosvaiheen kuuleminen

Seuraava asemakaavan muutosluonnokset pidetään yleisesti nähtävillä 26.4. - 10.5.2013 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7.

15. kaupunginosa urheilu- ja virkistyspalveluiden alue, Saarenkylän jäähalli
Yhdyshenkilö Timo Hätönen puh. 016 322 8914

Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä asiasta. Mielipiteet on jätettävä viimeistään 10.5.2013 kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi

Luonnosvaiheen kuuleminen

Seuraavat kaavaluonnokset pidetään yleisesti nähtävillä 2. - 24.5.2013 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7.

Kivitaipaleen osayleiskaava
Yhdyshenkilö Petteri Lampi puh. 016 322 8918
11.kaupunginosa Pöykkölän asemakaavan laajennus
Yhdyshenkilö Petteri Lampi puh. 016 322 8918


Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä asiasta. Mielipiteet on jätettävä viimeistään 24.5.2013 kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi

Ehdotusvaiheen kuuleminen

Seuraava ranta-asemakaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä
26.4. – 27.5.2013 Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7

Viiksjärven ranta-asemakaava, tilat RN:o 40:59,40:113 ja 40:141
Yhdyshenkilöt Timo Hätönen puh. 016 322 8914 ja
Seitap Oy/Tapani Honkanen puh. 016 313365

Kuulemisen aikana on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus asiasta. Muistutus on jätettävä viimeistään 27.5.2013 kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi.

Voimaan kuulutettava asemakaava:

Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.3.2013 seuraavan asemakaava-asian:

66 § 4.kaupunginosan kortteli 211 tontti 7, Ounasvaarantie 15

Kaavoja koskevia päätöksiä tiedoksi:

Korkein hallinto-oikeus on 4.4.2013, 2013:55 hylännyt kaupunginhallituksen valituksen koskien Rovaniemen hallinto-oikeuden päätöstä asemakaavan muuttamisesta 1.kaupunginosan korttelin 34 tontilla 12. Rovaniemen kaupunginvaltuuston 11.10.2010, §100 hyväksymä asemakaavanmuutos on näin ollen kumottu.

Rovaniemen hallinto-oikeus on 12.3.2013, 13/0115/1 kumonnut Rovaniemen kaupunginvaltuuston 19.3.2012, §23 hyväksymän asemakaavan muutoksen 4.kaupunginosan korttelissa 210 sekä viereisellä virkistysalueella, Poropolku.

Päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Kaupunginhallitus on päättänyt 27.3.2013 (§ 124) hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta Rovaniemen hallinto-oikeuden välipäätökseen 4.3.2013, jolla se on kieltänyt Rovaniemen keskustan osayleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen täytäntöönpanon.

Asukastilaisuus:
Kivitaipaleen osayleiskaavan asukastilaisuus pidetään tiistaina 7.5.2013 klo 17.30 Kivitaipaleen koulun ruokasalissa.

Kaavoihin voi tutustua Rovaniemen kaupungin Internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori

Rovaniemi 25.4.2013
Kaupunginhallitus