• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

KUULUTUS

20.5.2013 8:00

MRL 133 §:n ja MRA 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut on jättänyt MRL 128 §:n mukaisen maisematyölupahakemuksen.

Maisematyölupahakemus koskee taajamametsien hoitokohteita v. 2013 Rovaniemen kaupungissa:

4.Kaupunginosa Kortteleihin 451, 455 ja 459 rajoittuva Taljapuiston määräala.

4. Kaupunginosa Kortteleihin 458 ja RM-kaavamerkinnällä varattu matkailu- ja majoitusalueeseen rajoittuva viheralueen määräala.

8.Kaupunginosa Korkalovaara. Kortteleihin 8026, 8027, 8028, 8037, 8038, 8040, 8042, 8043, 8046 ja 8047 Ahopuiston määräala.

8.Kaupunginosa Jääskeläisen Teollisuusalue. Kortteleissa 8155, 8158, 8196, 8198, 8200, 8206, 8209, 8210, 8211, 8214 olevien tonttien odotushakkuu.

8.Kaupunginosa Korkalovaara. Kortteleihin 8150, 8192, 8193 rajoittuvan Ojnavarsipuisto viheralueen määräala.

11.Kaupunginosa Pöykkölä . Kortteleihin 11079 ja 11080, rajoittuva Leveranssiaukion viheralueen määräala.

13.Kaupunginosa Ylikylä. Kortteleihin 178,183,185 ja 186 viheralueen määräala

13. Kaupunginosa Ylikylä. Kortteleihin 131, 132, 133, 134, 138, 140 ja 140

15. Kaupunginosa Saarenkylä. Kortteleihin 1175 ja 1177 rajoittuva kiinteistön
698–409-169-179 viheralueen määräala.

16. Kaupunginosa Syväsenvaara. Kortteleihin 4017, 4061, 4066, 4071, 4314, 4315, 4316,
4348 ja 4349 rajoittuva viheralueen määräala.

Nivakylä Kiinteistön 698-401-38-109 määräala.

Nivankylä Kiinteistön 698-401-37-74 määräala

Hanketta koskevat suunnitelmat ovat nähtävänä Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnassa, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi, jonne osalliset voivat jättää huomautuksensa hakemuksesta 10.6.2013 klo 15.00 mennessä.

Hakemukseen liittyviä tarkempia tietoja saa metsätalousinsinööri Kari Lukkariselta puh. 0400-695 012 tai valvontainsinööriltä puh. 0400-839 914 ja 040-583 4672.

ROVANIEMEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Rovaniemellä 16.5.2013