• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

KUULUTUS

6.3.2013 8:00

MRL 133 §:n ja MRA 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että TeliaSonera Finland Oyj on jättänyt MRL 125 §:n mukaisen rakennuslupahakemuksen, joka koskee n. 42 metrin korkean teleaseman maston sekä laitetilan rakentamista Rovaniemen kaupungin osaan nro 6. puistoalueelle kiinteistölle 698-6-9903-0. Rakennuspaikka sijaitsee Korkalovaarassa, Vaaranpuiston alueella, os. Kaamoskuja, 96500 ROVANIEMI.

Hanketta koskeva suunnitelma on nähtävänä Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnassa, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi, jonne osalliset voivat jättää huomautuksensa hakemuksesta 25.3.2013 klo 15.00 mennessä.

Hakemukseen liittyviä tarkempia tietoja saa Rovaniemen kaupungin rakennusvalvonnasta valvontainsinööri 040 583 4672 tai toimistoinsinööri 050 590 7449.

Rovaniemellä 5.3.2013

ROVANIEMEN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA