• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

KUULUTUS

13.11.2013 10:00

Rovaniemen, Ranuan ja Pellon jätemaksutaksan muuttaminen

Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaosto on hyväksynyt Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien jätemaksutaksan ja hintaliitteen muutoksen 5.11.2013, 41 §. Taksa tulee voimaan 1.1.2014.

Asiaa koskeva Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaoston pöytäkirja 5.11.2013 pidetään yleisesti nähtävänä 14.11. - 16.12.2013 niiden kuntien kunnanvirastoilla, joita päätös koskee. Päätökseen saa hakea muutosta jätelain (646/2011) 137 §:n mukaisesti tekemällä valituksen 16.12.2013 mennessä Rovaniemen hallinto-oikeudelle (Valtakatu 17, PL 8211, 96101 Rovaniemi).

Päätös ja jätemaksutaksa liitteineen ovat luettavissa myös Rovaniemen kaupungin
-internet osoitteessa www.rovaniemi.fi/jatehuoltojaosto.

Lisätietoja asiasta antaa jätehuoltojaoston esittelijä, kaupungininsinööri Olli Peuraniemi, puh 040 536 1071, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi.

Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaosto

Rovaniemellä 13.11.2013