Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>KUULUTUS Maa-aineslupahakemus Kemijoki Oy Pirttikoski
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

KUULUTUS Maa-aineslupahakemus Kemijoki Oy Pirttikoski

25.7.2019 7:00

Maa-aineslupahakemus KEMIJOKI Oy

Asia
Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Rovaniemen Pirttikoskelta. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman.

Maa-aineslupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristötarkastaja.

Hakija
Kemijoki Oy
Yhteyshenkilö Marko Talvensaari, puh. 040 775 0778, marko.talvensaari@kemijoki.fi

Kuvaus toiminnasta
Lupaa haetaan maa-ainesten ottamiseen Rovaniemen Pirttikosken tulvakanavan louhealueelle tilalle Pirttikosken voimalaitos RN:o 698-402-331-4. Hakija omistaa tilan. Lupaa haetaan viiden (5) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 22 000 m3:n suuruiselle läjitetyn louheen otolle. Toiminta-alue on pinta-alaltaan 1,2 ha ja ottamistasoksi esitetään +134.00 (N43) ottamissyvyyden ollessa 0-6 m. Alueelta otettavaa louhetta tullaan käyttämään Kemijoen rannansuojausten rakennusmateriaalina ja voimalaitoksen patoturvallisuuden ylläpitämiseen.

Ottoalue sijaitsee noin 67 km Rovaniemen kaupungista itäkaakkoon, Pirttikosken vesivoimalaitoksen eteläpuolella ja voimalaitoksen alakanavan länsipuolella. Alueelle on läjitetty ja tasattu louhetta Pirttikosken rakennusvaiheen aikana eikä alueella juurikaan kasva puustoa. Lähin lomarakennus sijaitsee noin 580 m etäisyydellä länteen. Alue kuuluu Rovaniemen maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Pirttikosken voimalaitosalue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulutuuriympäristö (museovirasto). Alue ei sijaitse pohjavesialueella, eikä alueen läheisyydessä ole muinaismuistokohteita tai muita suojeltavia kohteita tai lajeja. Alueella ei ole tiedossa olevia rajoituksia tai toimenpidekieltoja ei ole tiedossa, jotka voisivat olla maa-ainesoton jatkamisen esteenä.
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt 16.12.2008 alueelle maa-ainesluvan 516/2008, joka on päättynyt 30.6.2019.

Asiakirjojen nähtävillä pito
Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 26.7.–26.8.2019 välisenä Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus / Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25 (2 krs.).

Mahdolliset muistutukset
Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 26.8.2019 klo 15.00 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi tai kirjaamo@rovaniemi.fi.

Lisätietojen antaja
Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, puh (016) 322 8012
carita.lallukka@rovaniemi.fi

Kuuluttaja
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta