• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

KUTSU kuulemistilaisuuteen

15.1.2013 9:00

Lunastuslain 9 § 4 mom:n mukainen kuuleminen

Erityisen oikeuden laajentaminen seuraavien Rovaniemen kaupungin alueella kulkevien 400 kV voimajohtojen alueella; Pirttikoski-Pikkarala (käyttöoikeusyksikkö Y2000-10901), Petäjäskoski-Leitsi (Y2000-Y20730). Petä-jäskoski-Pirttikoski (Y2000-Y12919) ), Petäjäskoski-Pyhänselkä (Y2000-Y15082),

Hakija
Fingrid Oyj

Aika ja paikka
Tiistaina 5.2.2013 kello 9.00 Rovaniemen kaupungintalon Murmansk-kokoushuone, osoite Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Kuulemisen tarkoitus
Lunastuslain 9 §:n 4 momentin mukainen kuulemiskokous hakemuksen kohteena olevan voimansiirtolinjan sijaintikunnassa aikaisemmin lunastetun voimajohtoalueen käyttötarkoituksen muuttamiseksi lunastuslain 72 d §:n mukaisesti siten, että voimansiirtoa varten aikaisemmin lunastettua aluetta laajentamatta sitä saadaan käyttää voimansiirron ohella myös tiedonsiirtoa ja siihen tarvittavia rakenteita ja laitteita varten.

Kuulemiseen osallistuminen
Kuulemistilaisuuteen kutsun kaikki, joiden oikeutta kuulemisen jälkeen tehtävä lunastuslain 72 d §:n mukainen päätös välittömästi koskee. Asianosaisten poissaolo ei estä asian käsittelyä.

Heikki Kaikkonen, maanmittausinsinööri
Lapin maanmittaustoimisto
050 431 8921
heikki.kaikkonen@maanmittauslaitos.fi
www.maanmittauslaitos.fi