• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

KAAVOITUS TIEDOTTAA

27.3.2013 13:49

Vireille tulevat asemakaavat:

Seuraavaan asemakaavamuutokseen ja siihen liittyvään osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua 2. – 15.4.2013 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7.

2.kaupunginosa kortteli 62 tontti 2, Veitikantie 2-8
Yhdyshenkilö Taneli Heikkilä puh. 016 322 8303

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmien uudelleen nähtävillä pitäminen

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 § 38 päättänyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistuksesta 15. kaupunginosa urheilu- ja virkistyspalveluiden alue, Saarenkylän jäähalli.
Yhdyshenkilö Timo Hätönen puh 016 322 8914

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 23.10.2012 § 159 päättänyt muuttaa Koskenkylän asemakaava-alueen rajausta tilojen RN:o 49:52 ja 49:81 osalta.
Yhdyshenkilö Petteri Lampi puh. 016 322 8918

Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia tai kirjallisia mielipiteitä asiasta. Mielipiteet on jätettävä viimeistään 15.4.2013 kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi.

Ehdotusvaiheen kuuleminen

Seuraava asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotus pidetään julkisesti nähtävillä
2.4. – 2.5.2013 Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7

1. kaupunginosa Keskusurheilukenttä
Yhdyshenkilö Kaisu Kuusela puh 016 322 6025
21. kaupunginosa venesatama, Ounaspaviljonki
Yhdyshenkilö Timo Hätönen puh 016 322 8914

Kuulemisen aikana on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus asiasta. Muistutus on jätettävä viimeistään 2.5.2013 kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi.

Voimaan kuulutettavat kaavat

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 29.1.2013 seuraavan asemakaava-asian:

14 § 15.kaupunginosan kortteli 2189 tontti 10, Pannunkorva 2, myös tonttijako

Kaavaa koskeva päätös tiedoksi:
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.6.2012, 72§ 8.kaupunginosan asemakaavan ja asemakaavamuutoksen, Jääskeläinen - Isoaapa. 
Rovaniemen hallinto-oikeus on antanut 13.2.2013 päätöksen 13/0059/1, jolla se on hylännyt kaavaa koskevan valituksen. Rovaniemen kaupunginvaltuuston päätös jää voimaan.

Päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Kaavoihin voi tutustua Rovaniemen kaupungin Internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori

Rovaniemi 28.3.2013
Kaupunginhallitus