• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

KAAVOITUS TIEDOTTAA

19.10.2017 10:00

Vireille ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Seuraava asemakaavan muutosluonnos sekä valmisteluaineisto pidetään yleisesti nähtävillä 19.10. – 2.11.2017 Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7.

13. kaupunginosa, virkistysalue, Puomilenkki
yhdyshenkilö Janne Anttila puh.016-322 8908
Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä asiasta. Mielipiteet on jätettävä viimeistään 2.11.2017 kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi.

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Seuraavat asemakaavan muutosluonnokset ja valmisteluaineisto pidetään yleisesti nähtävillä
19.10. – 2.11.2017 Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7.

5. kaupunginosa kortteli 509 tontit 5 ja 18, Pajakorva 4 ja 6
yhdyshenkilö Nicholas Coull puh.016-322 8089

9. kaupunginosa kortteli 9051 ja suojaviheralue, Ahjotie-Teollisuustie
yhdyshenkilö Janne Anttila puh.016-322 8908

9. kaupunginosa tontit 9-9011-6, 9-9012-6, 9-9012-10, 9-9029-2 ja 3 sekä teollisuusraide-, katu- ja virkistysalueet, Suosiola (kaava-alueen laajennus)
yhdyshenkilö Janne Anttila puh.016-322 8908

Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä asiasta. Mielipiteet on jätettävä viimeistään 2.11.2017 kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi

Ehdotusvaiheen kuuleminen

Seuraavat asemakaavan muutosehdotukset pidetään julkisesti nähtävillä 19.10 – 20.11.2017 Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7.

1. kaupunginosa kortteli 29 tontti 9, Rovakatu 11
yhdyshenkilö Nicholas Coull puh.016-322 8089
4. kaupunginosa, Golfkentän ja hiihtokeskuksen alue, Ounasvaara
yhdyshenkilö Petteri Lampi puh.016-322 8918
11. kaupunginosan pysäköinti-, urheilu-, virkistys- ja vesialueet, Kukanniemi,
myös tonttijako
yhdyshenkilö Timo Hätönen puh.016-322 8914
Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää kirjallisia mielipiteitä asiasta. Muistutukset on jätettävä viimeistään 20.11.2017 kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi.

Kaavoihin voi tutustua Rovaniemen kaupungin Internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori

Mielipiteitä ja muistutuksia voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@rovaniemi.fi
Sähköisesti jätettävät muistutukset tulee olla allekirjoitettuja.

Rovaniemi 18.10.2017
Kaupunginhallitus