• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanolista

16.5.2018 8:00


Rovaniemen kaupunki

JULKIPANOLISTAKaavoitus
Markku Pyhäjärvi
Päätöspäivämäärä

Päätöksen antamispäivämäärä15.05.2018

17.05.2018


1

            Luvan tunnus

____________________________________________________________________________________________________


9

Apukka Resort Oy
698-409-31-17   ROVANIEMI
Tutkijantie
96900 SAARENKYLÄ
Uusi rakennus
Rakennetaan kymmenen uutta lasikotaa, 20 jo luvitetun kodan lisäksi. ja huoltorakennus, jossa on suihkutilat. Lisäksi laajennetaan vastaanottorakennusta vastaamaan nykytarpeita. Laajennukseen tulee yleiset WC-tilat ja ruokailutila. Uudet kotamökit ovat 19,6 k-m2, kotasauna 19,6 k-m2, saunarakennus 50 k-m2 ja vastaanottorakennuksen laajennus 280 k-m2.

698-2018-205


(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 1.6.2018 )

______________________________________________________________________________

Allekirjoitus (aika, virka-asema, nimi):   Rovaniemi, 15.5.2018


              Rauni Kenttälä, kaavavalmistelija

Todistus:

Julkipantu ilmoitustaululle:  __/___2018. Otettu pois ilmoitustaululta:


___  /____2018.

Allekirjoitus (aika, virka-asema, nimi):   


Rovaniemi, ___.___.2018

____________________________________________________________________________________________

Muutoksenhaku:     

Suunnittelutarvelupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin tekniseltä lautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin tekniselle lautakunnalle, os. Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin kaavoituksesta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI.  puh. 016/3221

_______________________________________________________________________________________________________

(Huom: Tämä ilmoitus on tarkoitus pitää ilmoitustaululla vähintään antopäivää edeltävästä päivästä viimeisen muutoksenhakupäivän jälkeiseen päivään.