• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanolista

5.4.2018 9:00

Luvan tunnus
____________________________________________________________________________________________________

3
698-409-39-5 ROVANIEMI
Vältinmutka
96900 SAARENKYLÄ

Kiinteistönomistaja hakee asuinrakennuksen, talousrakennuksen ja liiterin (yht. 470 k-m²) rakentamista Vältinmutkan alueelle omistamalleen Tartuntavaara -nimiselle tilalle RN:o 39:5 (n. 70 ha).
698-2018-92


4
698-408-32-9 OUNASJOKI
Korvalantie 91
97220 SINETTÄ

Kiinteistönomistajat suunnittelevat asuinrakennuksen (260 k-m²), autotalli/varastorakennuksen (80 k-m²) ja pihasaunan (30 k-m²) rakentamista Sinetän alueelle omistamalleen Korteniemi -nimiselle tilalle RN:o 32:9 (n. 8.4 ha).
698-2018-93


5 Arctic Lifestyle Oy
698-401-38-109 KORKALO
Ollerovaarantie 104
96100 ROVANIEMI

Rakennetaan olemassa olevan safarirakennuksen toimintaa tukevia kahden asunnon loma-asuntoja. Kiinteistölle sijoitetaan yksi kaksikerroksinen ja kaksi yksikerroksista uudisrakennusta loma-asunnoiksi sekä olemassa olevan päärakennusta laajennetaan, kerrosala yhteensä 1199 k-m2.
698-2018-136


6 Arctic Lifestyle Oy
698-401-19-179 KORKALO
Ollerovaarantie 104
96100 ROVANIEMI

Rakennetaan olemassa olevan safarirakennuksen toimintaa tukevia kahden asunnon loma-asuntoja. Kiinteistölle sijoitetaan kaksi kaksikerroksista ja neljä yksikerroksista uudisrakennusta loma-asunnoiksi, kerrosala yhteensä 1199 k-m2.

698-2018-137


7
698-409-1-122 ROVANIEMI
Ounasjoen itäpuolentie
96900 SAARENKYLÄ

Kiinteistönomistaja suunnittelee asuinrakennuksen (180 k-m²) ja autotallin (96 k-m²) rakentamista Santavaaran alueelle omistamalleen Ainola -nimiselle tilalle RN:o 1:122 (n. 7.1 ha).

698-2018-139


(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 23.4.2018 )
______________________________________________________________________________
Allekirjoitus (aika, virka-asema, nimi): Rovaniemi, 5.4.2018


Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö
Todistus:
Julkipantu ilmoitustaululle: __/___2018. Otettu pois ilmoitustaululta:
___ /____2018.
Allekirjoitus (aika, virka-asema, nimi):

Rovaniemi, ___.___.2018
____________________________________________________________________________________________
Muutoksenhaku:
Suunnittelutarvelupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin tekniseltä lautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin tekniselle lautakunnalle, os. Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI.
Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin kaavoituksesta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI. puh. 016/3221
_______________________________________________________________________________________________________
(Huom: Tämä ilmoitus on tarkoitus pitää ilmoitustaululla vähintään antopäivää edeltävästä päivästä viimeisen muutoksenhakupäivän jälkeiseen päivään.