• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanolista

26.6.2018 13:00


Rovaniemen kaupunki                      JULKIPANOLISTA

Kaavoitus

Markku Pyhäjärvi

Päätöspäivämäärä             Päätöksen antamispäivämäärä 25.06.2018                  27.06.2018    0

             Luvan tunnus ____________________________________________________________________________________________________

12                                                                                                                              698-2018-453

698-401-60-3   KORKALO

Piirontie 3 96600 ROVANIEMI

Hakijat suunnittelevat omakotitalon (220 k-m²) ja talousrakennuksen (30 k-m²) rakentamista Piirontien varteen tilalle RN:o 60:3 (noin 0.3456 ha).

(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 12.7.2018 )

______________________________________________________________________________

Allekirjoitus (aika, virka-asema, nimi):   Rovaniemi, 26.6.2018

               Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö Todistus:

Julkipantu ilmoitustaululle: __/___2018. Otettu pois ilmoitustaululta: ___  /____2018.

Allekirjoitus (aika, virka-asema, nimi):

Rovaniemi, ___.___.2018

____________________________________________________________________________________________

Muutoksenhaku:

Suunnittelutarvelupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin tekniseltä lautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin tekniselle lautakunnalle, os. Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin kaavoituksesta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI.  puh. 016/3221

_______________________________________________________________________________________________________

(Huom: Tämä ilmoitus on tarkoitus pitää ilmoitustaululla vähintään antopäivää edeltävästä päivästä viimeisen muutoksenhakupäivän jälkeiseen päivään.