• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanolista

16.2.2018 8:00

Pykälä                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Luvan tunnus

____________________________________________________________________________________________________

 

15

NRF Revontuli Oy c/o Barings Real Estate Advisers Europe LLP
Suomen valtio c/o Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  sekä Liikennevirasto

Rovaniemen kaupunki

698-1-254-10   Keskusta
698-895-2-6     Yleiset tiet
698-3-9903-0   Radantausta

Revontulitunneli, valtatie 4
 
Kiinteistöjen yhteisjärjestelyn perustaminen

 

 

698-2018-59

(Viimeinen muutoksenhakupäivä   5.3.2018)

  ___________________________________________________________________________

  Allekirjoitus (aika, virka-asema, nimi):   Rovaniemi, 16.2.2018

                                                                                                                   

                                                                                           

                                                                                                                         Maarit Tervo, hallintosihteeri

  Todistus:

  Julkipantu ilmoitustaululle. 16.2.2018. Otetaan pois ilmoitustaululta: 6.3.2018.

 

  Allekirjoitus (aika, virka-asema, nimi):  

 

  Rovaniemi, ____.____.2018  Ilmoitustaulunhoitaja: _____________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  Muutoksenhaku:   Lupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle, os. Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitus-osoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI.  puh. 016/3221