• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanolista

2.5.2018 13:00

Rovaniemen kaupunki                                                  JULKIPANOLISTA
Kaavoitus
Markku Pyhäjärvi
                                                                                         Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
02.05.2018                                                                       04.05.2018
                                                                                                                                                                                   Luvan tunnus
____________________________________________________________________________________________________
8
                                            698-406-21-39 MUUROLA
                                            Kemintie 2053
                                            97140 MUUROLA


Maanomistajat suunnittelevat asuinrakennuksen (150 k-m²), autotallin
ja pihasaunan rakentamista Muurolan alueelle omistamalleen Jompio -
nimiselle tilalle RN:o 21:39 (n. 3.3 ha).
698-2018-180
(Viimeinen muutoksenhakupäivä on 21.5.2018 )
______________________________________________________________________________
Allekirjoitus (aika, virka-asema, nimi): Rovaniemi, 3.5.2018
Rauni Kenttälä, kaavavalmistelija
Todistus:
Julkipantu ilmoitustaululle: __/___2018. Otettu pois ilmoitustaululta:
___ /____2018.
Allekirjoitus (aika, virka-asema, nimi):
Rovaniemi, ___.___.2018
____________________________________________________________________________________________
Muutoksenhaku:
Suunnittelutarvelupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin tekniseltä lautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä
(oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen
kaupungin tekniselle lautakunnalle, os. Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI.
Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja
päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin kaavoituksesta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI. puh. 016/3221
_______________________________________________________________________________________________________
(Huom: Tämä ilmoitus on tarkoitus pitää ilmoitustaululla vähintään antopäivää edeltävästä päivästä viimeisen muutoksenhakupäivän jälkeiseen
päivään.