Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Julkipanolista myönnetyistä luvista
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanolista myönnetyistä luvista

24.8.2018 13:00

Rovaniemen kaupunki

JULKIPANOLISTA

 

Rakennusvalvonta

 

 

Rakennustarkastaja Pentti Ylitalo

 

 

Päätöspäivämäärä

Päätöksen antamispäivämäärä

 

23.08.2018

27.08.2018

 

Pykälä Luvan tunnus
____________________________________________________________________________________________________

§ 107 698-408-33-101 Ounasjoki
Uusi asuinrakennus ja autokatos/varasto 698-2018-671


Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela
Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
23.08.2018 27.08.2018

Pykälä Luvan tunnus
____________________________________________________________________________________________________

§ 29 Asunto Oy Rovaniemen Ahokangas
698-3-187-7 Radantausta
Puiden kaataminen asemakaava-alueella 698-2018-711

§ 30
698-401-43-71 Korkalo
Puiden kaataminen asemakaava-alueella

698-2018-661
Viimeinen muutoksenhakupäivä 10.9.2018
___________________________________________________________________________
Allekirjoitus (aika, virka-asema, nimi): Rovaniemi, 24.8.2018


Maarit Tervo, hallintosihteeri
Todistus:
Julkipantu 24.8.2018. Julkipano päättyy 11.9.2018.

Allekirjoitus (aika, virka-asema, nimi):

Rovaniemi, ______.______.2018 Ilmoitustaulunhoitaja: ___________________________________________ ____________________________________________________________________________________________
Muutoksenhaku: Lupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle, os. Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI.
Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitus-osoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI. puh. 016/3221