Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Julkipanolista myönnetyistä luvista
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Julkipanolista myönnetyistä luvista

29.8.2018 13:00

Rovaniemen kaupunki

JULKIPANOLISTA

Rakennusvalvonta

 

Hannu Kangas

 

Päätöspäivämäärä

Päätöksen antamispäivämäärä

29.08.2018

31.08.2018

 

                                                                        Luvan tunnus

____________________________________________________________________________________________________

 

160

698-408-69-14 OUNASJOKI

Uusi lomarakennus ja vanhan purkaminen.

698-2018-131

161

698-409-3-91 ROVANIEMI


Uusi rakennus
pihasauna

698-2018-678

(Viimeinen muutoksenhakupäivä 14.9.2018)

___________________________________________________________________________

Allekirjoitus (aika, virka-asema, nimi):   Rovaniemi,  29.8.2018

                                                                                                                   

                                                                                           

                                                                                                                         Kaisu Huhtalo, hallintosihteeri

Todistus:

Julkipantu ilmoitustaululle. 30.8.2018. Otettu pois ilmoitustaululta: 17.9.2018

Allekirjoitus (aika, virka-asema, nimi):  

Rovaniemi, ____.____.2018

____________________________________________________________________________________________

Muutoksenhaku:   Rakennus-, maisematyölupa-, toimenpide- ja purkamislupapäätökseen haetaan muutosta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä (oikaisuvaatimus) on valittajan toimitettava 14 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle, os. Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI.  puh. 016/3221

_____________________________________________________________________________________________________

(Huom: Tämä ilmoitus on tarkoitus pitää ilmoitustaululla vähintään antopäivää edeltävästä päivästä viimeis